Uzmanlıklarımız

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU YANGIN SEL HASARI AVUKATI

İSTANBUL SİGORTA AVUKATI                Trafik kazası konularında en önemli konuların başında değer kaybı gelmektedir.                Değer kaybı nedir?                Tr...

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU AVUKATI

İSTANBUL SİGORTA AVUKATI                Trafik kazası konularında en önemli konuların başında değer kaybı gelmektedir.                Değer kaybı nedir?                Tr...

VASİYETNAME HAZRILANMASI AVUKATI

Vasiyet yapabilmek için ayırt etme gücüne sahip ve onbeş yaşını doldurmuş olmak gerekir Kişinin vasiyet yapabilmesi için ayırt etme gücüne sahip olması gerekmesi açık ve emredici şekilde kanun hükmünde belirtilmiştir. ...

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlanmakta olup bu yazımızda tapu iptali ve tescil davası genel hatlarıyla açıklanacaktır.   1.Tapu İptal v...

ANLAŞMALI BOŞANMA, ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI, ANLAŞMA

  Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir:   VI. Evlilik birliğinin sarsılması Madde 166-   ...

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI)SUÇU- İSTAN

Piyasalarda doğru ve güncel fiyatların oluşması, piyasanın şeffaf ve açık bir ortam olması, kaynakların doğru aktarımı ve yatırımcıların doğru kararlar verebilmesi kısacası ekonominin sağlığı ve gidi...

İSTANBUL İDARİ PARA CEZALARI AVUKATI

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR? İTİRAZ NEREYE NASIL YAPILMALIDIR?       Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerden dolayı idari para cezaları uygulanabilmekte...

BEYAZ YAKA SUÇLARI- İSTANBUL AVUKATI

Beyaz yaka suçları nedir, kimler bu suç türünün failidir? Beyaz yaka suçları, son yıllarda hukuk düzeninde artış gösteren suçlardan olup aynı zamanda gü&cced...

İŞ HUKUKU AVUKATI İSTANBUL

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ VE İŞE İADE DAVALARI İş Kanunu’un 18. Maddesi işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanması zorunluluğunu...

İŞ HUKUKU AVUKATI İSTANBUL

İŞLETMESEL NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNDE İŞE İADE DAVALARI VE EMSAL YARGITAY KARARI İş Kanunu’nun 18. Maddesi feshin geçerli sebebe dayandırılması başlığını düzenlemiştir. Buna ...

İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ AVUKATI

İSTANBUL SİTE YÖNETİMİ AVUKATI Ülkemizde gayrimenkul sektörünün hızla gelişmesi neticesinde apartman yöneticiliği yerini site yönetimlerine bırakmıştır.    &nb...

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI AVUKATI

SERMAYE PİYASASI SUÇLARI AVUKATI Günümüz dünyasında bankalar ve borsalar aracılığıyla para sadece günlük hayatta alışveriş amacıyla kullanılmamaktadır. Bu da Kanun Koyucu tarafında...

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI-İSTANBUL AVUKATI

TÜTÜN KAÇAKÇILIĞI-İSTANBUL AVUKATI Ülkemiz kaçakçılık suçlarının işlenebilmesi bakımından bulunduğu konum diğer ülkelere kıyasla daha dezavantajlıdır. Bu kapsamd...

KAT MÜLKİYETİ AVUKATI

Günümüzde artan nüfus ve ortaya çıkan toplu yaşam alanları ihtiyacı ile birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde site yaşamı oldukça artış göstermektedir. Toplu yaşam a...

EVRAKTA SAHTECİLİK SUÇU

Gerçek Bir Durumun Belgelenmesi Amacıyla Evrakta Sahtecilik ve Ceza İndirimi   Türk Ceza Kanunun 211. maddesi,  belgede sahtecilik suçunun daha az cezayı gerektiren bir halini düzenle...

KAMULAŞTIRMA AVUKATI

İMAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI Anayas...

KAÇAKÇILIK SUÇLARI-İSTANBUL AVUKATI

KAÇAKÇILIK SUÇU Türk Hukuku’nda genel kanun niteliğinde olan Türk Ceza Kanunu çerçevesinde suçlar ve cezalar düzenlenirken aynı zamanda özel kanun niteliğinde ...

ISTANBUL CONSUMER RIGHTS LAWYER

OUR SERVICES AS ISTANBUL CONSUMER RIGHTS LAWYERS Helping consumers to apply to consumer arbitration committees and monitoring the results Filing suits at consumer courts and prosecuting them Making contracts in order ...

ISTANBUL COMPANY LAWYER

OUR SERVICES AS ISTANBUL COMPANY LAWYERS As Istanbul company lawyer Ismail Yıldırım Law Office, we provide services for: All legal procedures from the establishment to the liquidation of the company ...

ISTANBUL REAL ESTATE LAWYER

About immovable properties, Yıldırım Law Firm: - Provides the most competent legal support. - Prepares lawsuit petitions and contract examples. - Prosecutes elimination of joint ownership ca...

ISTANBUL LABOR EMPLOYMENT LAWYER

OUR SERVICES AS ISTANBUL LABOR EMPLOYMENT LAWYERS As Istanbul labor employment lawyer Ismail Yıldırım Law Firm, we provide services for: Disputes and negotiations between the employees and their employers,...

ISTANBUL DIVORCE LAWYER

OUR SERVICES AS ISTANBUL DIVORCE LAWYERS As Istanbul divorce lawyer Ismail Yıldırım Law Firm, we provide services for: Uncontested Divorce Cases, Contested Divorce Cases and Their Prosecution, ...

ISTANBUL CRIMINAL LAWYER

OUR SERVICES AS ISTANBUL CRIMINAL LAWYERS As Istanbul criminal lawyer Ismail Yıldırım Law Office, we provide services for the matters below: Reckless injury Deliberately injuring Traffic ...

ISMAIL YILDIRIM LAW FIRM

YILDIRIM Law FIRM, based in Istanbul/Turkey, has attained a reputable and reliable place among the other law firms with its stable development. YILDIRIM Law Firm, which provides a wide range of legal services, is specialize...

YOKSULLUK NAFAKASI

YOKSULLUK NAFAKASI                 Aile hukukunun konularından olan boşanma davası içerisinde birçok dalı bulundurmaktadır. Bu...

VASİYETNAMENİN TENFİZİ

VASİYETNAMENİN TENFİZİ                 Miras davaları ülkemizde uzun süreç alan ve birçok aç...

İNTERNETTE UNUTULMA HAKKI AVUKATI

İNTERNETTE UNUTULMA HAKKI AVUKATI   Günümüz dünyasında, insanlar teknolojinin gelişimi neticesinde hayatlarındaki birçok anı, bilgiyi, düşünceyi ve duyguyu sosyal medya hes...

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK AVUKATI

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA ZORUNLU ARABULUCULUK AVUKATI               Arabuluculuk alternatif uyuşmazlık çözümü olan bir müessesedir...

TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

TAKSİTLİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ                   Geçmişte olduğu gibi bazı satış işlemleri tek seferlik ö...

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞLEMLERİNİN İPTALİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞLEMLERİNİN İPTALİ                       &n...

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ   Türkiyede internetin yaygınlaşması ile birlikte satış sözleşmeleri de artık internet üzerinden kurulabilmekte ve kişiler fiziksel olarak aynı ortamda bu...

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ                 Dünyada ve Türkiye’de teknolojinin gelişmesi ile birlikte i...

İRADE SAKATLIĞI DURUMLARI

İRADE SAKATLIĞI DURUMLARI                         Genel olarak Türk ...

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI AVUKATI

İMAR PLANININ İPTALİ DAVASI AVUKATI                           ...

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AVUKATI

EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI AVUKATI               Mülkiyet hakkı kişilerin ayni bir hakkıdır. Mülkiyet hakkı herkese karş...

DÖVİZ İLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI

DÖVİZ İLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI   Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşmelerin yapılmasında genel olarak sınırlama olmasa bile Kanun Koyucu belirli şartlar altın...

ARAÇ KAZALARINDA TİCARİ KAZANÇ KAYBI

ARAÇ KAZALARINDA TİCARİ KAZANÇ KAYBI             Türkiyede ve özellikle İstanbul’da olan araç sayısına, trafik kazalarının istatist...

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZL

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ               Anonim şirketler ekonomik hayat içerisinde gerek eko...

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU AVUKATI   ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 2010 tarihinde yapılan değişiklikler ile birlikte ...

İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA

İSTİSNAİ YOLDAN TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANMA               Globalleşen dünyada vatandaşlıklar da diğer sınırlarda olduğu gibi geçmişt...

VASİYETNAMENİN İPTALİ

VASİYETNAMENİN İPTALİ               Ülkemizde miras konusu birçok uyuşmazlığa sebep teşkil etmektedir. Uzun süren dava...

STAJ ÜCRETİ ALACAĞI

STAJ ÜCRETİ ALACAĞI             Ülkemizde artan okullaşma ve üniversite sayısı neticesinde birçok öğrenci meslekleri doğrult...

İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ (Whatsapp yazışmaları sebebi

İŞ AKDİNİN HAKSIZ FESHİ (Whatsapp yazışmaları sebebiyle iş akdi sona erdirilemez.)                   ...

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NDA SÜRE UZATIMI-EMSAL KARAR

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NDA SÜRE UZATIMI-EMSAL KARAR Sigorta Tahkim Komisyonu ülkemizde sigorta konusunda sigorta ettiren, sigortacı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanların arasında ç...

TÜRK VATANDAŞLIĞININ SEÇME HAKKI İLE KAYBI-İSTANBUL AV

TÜRK VATANDAŞLIĞININ SEÇME HAKKI İLE KAYBI-İSTANBUL AVUKATI   TÜRK VATANDAŞLIĞININ SEÇME HAKKI İLE KAYBI         &nbs...

TÜRK VATANDAŞLIĞIN İPTALİ-İSTANBUL AVUKATI

TÜRK VATANDAŞLIĞIN İPTALİ-İSTANBUL AVUKATI   TÜRK VATANDAŞLIĞIN İPTALİ             Türk vata...

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ-İSTANBUL AVUKATI

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ-İSTANBUL AVUKATI   TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBETTİRİLMESİ            ...

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA-İSTANBUL AVUKATI

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA-İSTANBUL AVUKATI   TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMA Tüm dünyada insanlar artık doğdukları devletlerin hakimiyet alanları d...

EVLİLİK YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA-İSTANBUL AVUKATI

EVLİLİK YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA-İSTANBUL AVUKATI   EVLİLİK YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANIMI Teknolojik gelişmeler neticesinde ulaşımın ve iletişimin artması neticesinde insanl...

İstanbul/Kartal Yıldırım Hukuk & Danışmanlık Büros

           İstanbul/Kartal Yıldırım Hukuk & Danışmanlık Bürosu                 &n...

İSTANBUL/KARTAL TİCARİ DAVALARDA ARABULUCUK

              İSTANBUL/KARTAL TİCARİ DAVALARDA ARABULUCUK   Mahkeme yargılamalarının çeşitli sorunlar ...

İSTANBUL ADİ ŞİRKET AVUKATI

İSTANBUL ADİ ŞİRKET AVUKATI                  Adi ortaklık günümüzde çok fazla karşılaşılan ve T&u...

İSTANBUL ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-İZALEYİ ŞUYU DAVASI

İSTANBUL ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ-İZALEYİ ŞUYU DAVASI AVUKATI                  İzaleyi şuyu davası bir diğer adıyla ortaklığın gide...

İSTANBUL ANONİM ŞİRKETTE SONA ERME VE İFLAS AVUKATI

İSTANBUL ANONİM ŞİRKETTE SONA ERME VE İFLAS AVUKATI   ANONİM ŞİRKETTE SONA ERME VE İFLAS              &nbs...

İSTANBUL-ANONİM ŞİRKETLERDE KURULUŞ

ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASI                Anonim şirketlerde kuruluşta üç tür kuruluş sistemi bulunmasına ra...

İSTANBUL VERGİ AVUKATI

VERGİ HUKUKU                İlk olarak verginin tanımlaması yapıldığında devletin belirli hizmetler veya iş için aldığı paraya vergi denilmek...

İSTANBUL UYARLAMA DAVASI AVUKATI

  UYARLAMA DAVASI Son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok sözleşmede uyarlama gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen uyarla...

İSTANBUL ÇEVRE HUKUKU AVUKATI

ÇEVRE HUKUKU                İnsan nüfusunun artması ile birlikte üretim ve atık konuları daha büyük sorunlara yo...

İSTANBUL-89 İHBARNAMESİ USULÜ (İCRA AVUKATI)

               İcra hukuku sadece alacaklı borçlu arasında gerçekleşen bir hukuk dalı olmayıp aynı zamanda bazı ilgililer de bulunmaktadır. Bu ilgi...

İSTANBUL İCRA TAKİBİNE KARŞI İTİRAZ USULÜ

İCRA HUKUKUNDA İTİRAZ USULÜ                İcra iflas hukukunun önemli müesseselerinden birisi de itirazdır. İlk olarak bi...

İSTANBUL İSTİHKAK DAVASI AVUKATI

İSTİHKAK DAVASI İstihkak iddiası ikiye ayrılır: İlk ihtimalde mal borçlu elinde haczedilmiştir. Mal borçlunun elinde haczedilmişse: 97. Madde uygulanacak...

HACZE KATILMA USULÜ

HACZE KATILMA USULÜ                İcra hukukunun en önemli konulardan birisi hacizdir. Alacaklı takip talebini icra dairesine usul...

İSTANBUL-İCRA HUKUKUNA GÖRE ŞİKAYET USULÜ

ŞİKAYET USULÜ İcra müdürü veya memuru hukuka aykırı eylemlerde bulunduğu zaman o eylemin düzeltilmesi, değiştirilmesi veya iptal edilmesi amacıyla başvurulan yola şikayet yolu adı verilmektedir...

İSTANBUL İLAMSIZ İCRA AVUKATI

İLAMSIZ İCRA                İcra ve iflas konusu hukukun en önemli konularındandır. Bu hukuk dalının en önemli hukuki kaynağ...

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI                Türkiyede tüketim kültürünün artması, ürün çeşitliliğin farkl...

İSTANBUL SİGORTA AVUKATI

SİGORTA HUKUKU GENEL BİLGİLER Sigorta hukuku Türkiye’de ve Dünyada diğer tüm hukuk dallarına oranla yeni bir hukuk dalı olmakla birlikte çok hızlı bir gelişim kat etmiştir. Bu kapsamda da gere...

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI KADASTRO NEDİR?                Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde...

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI GENEL OLARAK KONKORDATO Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması netices...

İSTANBUL KİRA HUKUKU TAHLİYE AVUKATI

İSTANBUL KİRA HUKUKU AVUKATI Genel olarak kira hukuku: Kira hukuku iki ana bölümden oluşmaktadır. İlki adi kira sözleşmesi çerçevesinde oluşturulan ve kiracının sadece kullanma hakına sahi...

İSTANBUL İCRA AVUKATI

İSTANBUL İCRA AVUKATI İCRA HUKUKU NEDİR? İcra ve iflas hukuku 2004 kanun numaralı 1932 yılında yürürlüğe giren birçok değişikliğe uğrayarak günümüzde kul...

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nedir? Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa p...

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AV

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKATI İSTANBUL E-TİCARET AVUKATI Günümüzde internet satışlarının genel tüketimdeki oranı artması neticesind...

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI BOŞANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterile...

İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

İSTANBUL/KARTAL YILDIRIM ARABULUCULUK VE HUKUK BÜROSU                     İŞ UYUŞMAZLIKLAR...

İSTANBUL YILDIRIM ARABULUCULUK BÜROSUHUKUKİ UYUŞMAZLIKLA

İSTANBUL YILDIRIM ARABULUCULUK BÜROSUHUKUKİ UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK Arabuluculuk Nedir? Türk Hukuku’nda 22 Haziran 2012 tarihinde 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlık...

İSTANBUL TRAFİK KAZASINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA AVUKATI

İSTANBUL TRAFİK KAZASINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA AVUKATI Trafik kazalarının uyuşmazlığa konu olduğu olan destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türüdür. Bu maddi tazminat türü ölümlü ka...

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI Ülkemizde araç sahibi olma oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki artış çerçevesinde birçok uyuşmazlığa trafik kazaları konu olabilmektedir. ...

İSTANBUL TAM YARGI DAVASI AVUKATI

İSTANBUL TAM YARGI DAVASI AVUKATI TAM YARGI DAVASI Günümüzde devletin idari kuruluşları ile vatandaş arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar neticesinde vatandaşların hakkın...

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI Günümüz dünyası ve Türkiyesinde sosyal medya kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. İnsanlar paylaşımlarda bulunarak bu uygulamaları kullan...

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden itibaren vatandaşların kişisel veriler...

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYE

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI                Günümüzde Türkiyede çok fazla yaygın...

İSTANBUL KARŞILIKSIZ ÇEK AVUKATI

İSTANBUL KARŞILIKSIZ ÇEK AVUKATI Ülkemizde son aylarda meydana gelen kur artışı ile birlikte karşılıksız çek oranında artış yaşanmıştır. Bu çerçeve de Çek Kanunu ve Türk...

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU Dünyada ve Türkiyedeki son yüz yıldaki gelişmeler neticesinde idare yapmış olduğu işlem ve eylemlerden dolayı vatandaşlarına karşı sorumludur. Bu sorumluluk kusura dayanan...

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI ÜZERİNE

               İdare hukuki olarak idari işlem ve idari eylem meydana getirmektedir. Bu çerçevede idareden hukuki olarak idari işlem yapılması istenebilir. Bu konunun y...

İSTANBUL GAYRİMENKUL DAVALARI

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ Taşınmaz satış sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Madde 237 “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde...

Yabancı Para (Döviz) İle Sözleşme Yapma Yasağı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE DÖVİZ İLE SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI Avukat İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak sözleşmeler hukuk alanında da müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Ülkemizde or...

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması Avukat

YABANCI MAHKEMELERİNİN KARARLARININ TENFİZİ-TANINMASI Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi-Tanınması Avukatı Günümüz dünyası artık global, iletişimin yüksek olduğu ve hareketliliğin çok daha fazla o...

MAAŞ PAKETİNDEN VERGİ KESİNTİSİ OLMAYACAĞINA DAİR EM

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar,...

KAMULAŞTIRMA AVUKAT

KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN BEDELİNİ İSTEME HAKKI  Kamulaştırma yapılırken taşınmazın bir kısmı bırakılmış ve kalan kısmın kullanımının mümkün olmadığı durumlar olabilir. Bu hallerde geri kalan kısmı...

TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI (ORMAN ARAZİS

TAPU İPTALİ SONUCU AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI  Orman gerekçesiyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal n...

YARALAMALI TRAFİK KAZASI AVUKATI

İSTANBUL YARALAMALI TRAFİK KAZASI AVUKATI                Sigorta şirketine başvuru dilekçesi nasıl olmalıdır?   &nbs...

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI AVUKATI-TAZMİNAT

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI                 Sigorta şirketine başvuru dilekçesi nasıl olmalıdır?         &nb...

SINAV BAŞVURUSUNUN REDDİ İDARİ DAVA AVUKATI

Günümüzde pek çok kişi devlet kurumlarına girmek için belirli sınavlara ve mülakatlara başvuruda bulunur.Bu sınavlar ve başvrurular sonucunda yeterlilik sahibi olan adaylar devlet kurumlarına girmeye hak kazanırlar....

GÜVENLİK SORUŞTURMASI SEBEBİYLE RED KARARINA KARŞI AÇI

Günümüzde pek çok kişi devlet kurumlarına girmek için belirli sınavlara ve mülakatlara başvuruda bulunur. Bu sınavlar ve başvrurular sonucunda yeterlilik sahibi olan adaylar devlet kurumlarına girmeye hak kazanırlar...

TÜKETİCİ HUKUKU

İSTANBUL TÜKETİCİ HAKLARI AVUKATI Tüketici hukuku ülkemizde son yıllarda hızla gelişen bir hukuk dalıdır. Yıldırım Hukuk Bürosu olarak deneyimli kadromuz ile İstanbul tüketici hakları avukatı olarak hizmet su...

SİGORTA AVUKATI

İSTANBUL SİGORTA AVUKATI                Trafik kazası konularında en önemli konuların başında değer kaybı gelmektedir.                Değer kaybı nedir?                Tr...

SİBER SUÇLAR AVUKATI

SİBER SUÇLAR AVUKATI                Dünyada ve Türkiye’de hızlı ilerleyen bilişim sistemleri ceza hukukunda ve diğer hukuk alanlarında kendisin...

PATENT AVUKATI

Patent Davası Avukatı                Patent Hakkı, patentlenebilirlik Şartları, Patent Hakkının Kapsamı, Patent Başvurusu, Patentin Verilmesi, İtiraz konularına ...

İŞÇİNİN TAZMİNAT ALACAĞI

İŞ HUKUKUNDA TAZMİNAT İş hukuku tazminat davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, ...

RESMİ TATİL ALACAĞI

RESMİ TATİL İÇİN İŞÇİNİN ÜCRETİNİN HESAPLAMASI Resmi tatil alacağı davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işç...

KIDEM TAZMİNATI

KIDEM TAZMİNATI Kıdem tazminatı davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayıl...

İŞVERENİN HAKLI FESHİ

İŞVERENİN HAKLI FESHİ İşverenlerin iş sözleşmesi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçi ve işverenlerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 s...

İŞE İADE DAVASI

İŞE İADE DAVASI İşe iade davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayılı To...

İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI

İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞI İşçilerin iş sözleşmesi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5...

İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN ESASLI DEĞİŞİKLİKLER

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİKLER İş sözleşmesi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953...

İŞ AKİTLERİNDE CEZAİ ŞART

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİKLER İş sözleşmesi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953...

İŞ KAZASI AVUKATI

İŞ KAZASI DAVALARI İşçilerin iş kazası davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçi ve işverenlerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Ba...

İŞ AKDİNİN FESHİNDE PRİM ÖDENMESİ

İŞ AKDİNİN FESHİNDE PRİM ÖDENMESİ İş akdinin feshi davalarında bilinmesi gereken ilk konu iş akdi fesih edildiğinde işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ...

İKALE SÖZLEŞMESİ

İŞÇİLERİN İKALE SÖZLEŞMELERİ İşçilerin ikale sözleşmesi diğer bir ifadeyle maaş paketi davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağı...

İKALE SÖZLEŞMESİNDE GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ-MAAŞ

GELİR VERGİSİ İş akdinin feshi davalarında bilinmesi gereken ilk konu iş akdi fesih edildiğinde işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Ba...

FAZLA MESAİ ALACAĞI

FAZLA MESAİ Fazla mesai alacağı davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca işçiler ile alakalı 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 2822 sayıl...

İŞÇİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İş sözleşmelerinde çalışma koşullarında davalarında bilinmesi gereken ilk konu işçilerin genel kanun olan 4857 sayılı İş Kanun’una tabi olacağıdır. Ayrıca i...

BASIN İŞÇİLERİ AVUKATI

BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞANLARIN HAKLARI (TAZMİNAT, İZİN, ÜCRET, MESAİ) Basın İş Kanunu ve Kanun Çerçevesinde Basın İşçilerinin Hakları     Ülkemizde iş&cce...

KAMULAŞTIRMA AVUKATI

    İDARE HUKUKU Aşağıda kamulaştırma ile alakalı Yargıtay kararlarını ve Omdustmanlık ile ilgili tavsiye kararları bulabilirsiniz: KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN BEDELİNİ İSTEME HAKKI...

İMAR AVUKATI

İDARE HUKUKU                  İMAR PLANINDA PARK OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINMAZIN GECİKTİRİLMEDEN KAMULAŞTIRILMASI GEREKİR. İmar planın...

İDARE HUKUKU AVUKATI

İDARE HUKUKU İDARE HUKUKUNA DAİR GENEL BİLGİLER                İdare hukuku ülkemizde toplu bir şekilde kanunu bulunmayan, içtihatlarla gelişe...

TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATMA

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Türkiye’de özellikle de İstanbul’da araç sayısının artması en önemli sorunlardandır. Bu kapsamda da birç...

TAKSİRLE YARALAMA

TAKSİRLE YARALAMA Taksirle yaralama Türk Ceza Kanunu’nun 89. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddeyi açıklamadan önce taksir kavramına bakmak gerekmektedir. Taksir kavramı Türk Ceza Kanunu’nunda:...

MALA ZARAR VERME

MALA ZARAR VERME Mala zarar verme suçu Türk Ceza Kanunu’nun 151 ve 152. Maddelerinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede mala zarar verme genellikle başka suçlarla birlikte işlenmektedir. Fakat ilk o...

KASTEN YARALAMA

KASTEN YARALAMA Kasten yaralama suçu Türkiye’de ve İstanbul’da en çok işlenen ve mağdur olunan suçlardandandır. Kanun koyucu da Türk Ceza Kanunu’nun 86, 87 ve 88. Maddelerinde kasten yaralamayı...

HIRSIZLIK

HIRSIZLIK Geçmişe oranla hırsızlık oranları düşmüş olsa da günümüzde önemli ve mağduru çok fazla olan suçlardan olmaktadır. Bu kapsam da hırsızlık suçu Türk Ceza Kanunu&rsq...

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA Görevi kötüye kullanma suçunda da İstanbul ceza avukatı olarak kısa bilgilendirme yazımızdan sonra daha detaylı bilgi alabilmek için iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz...

CEZA HUKUKU AVUKATI

CEZA HUKUKU AVUKATI Ceza Hukukunun Genel Prensipleri Ceza hukuku suçu ve cezayı belirleme yetkisi devlette olan, toplumsal huzurun sağlanması, suçluların ıslah edilmesi, mağdurların haklarının korunması, halkın g...

DOLANDIRICILIK

DOLANDIRICILIK Dolandırıcılık suçu kasten işlenebilen suçlardandır. Bu kapsamda da Türk Ceza Kanunu’nun 157, 158 ve 159. Maddelerinde düzenlenmiştir. Maddelerin içeriğine bakıldığında: Dol...

BİLİŞİM SUÇLARI AVUKATI

BİLİŞİM SUÇLARI                Dünyada ve Türkiye’de hızlı ilerleyen bilişim sistemleri ceza hukukunda da kendisine yer bulmaktadır. Artık b...

BANKA HESABI-MASAK BLOKESİ AVUKATI

MASAK BLOKESİ İstanbul ceza avukatı olarak büromuz: Yıldırım Hukuk Bürosu olarak 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 Sayılı Ceza Muhakamesi Kanunu, 5236 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5275 Sayılı Ceza ve Güven...

ÖLENE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ

Miras hukuku alanında önemli konulardan olan ölene kadar bakma sözleşmesi çerçevesinde mirasbırakanın, yasal mirasçıların ve sözleşmenin tarafı olan kişilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız...

MURİS MUVAZAASI DAVASI

İstanbul Kartal’da bulunan Yıldırım Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosuyla miras hukuku alanında müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Bu hizmetlerden bir tanesi de muris muvaazası davalarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti verme...

MARKA AVUKATI

Marka tescili, markanın kullanılması, marka başvurusunun şartları, lisans, marka hakkına tecavüz gibi konularda müvekkillerimize İstanbul Kartal’da bulunan Yıldırım Hukuk Bürosu olarak profesyonel marka avukatı hizmeti verme...

MİRAS MAL KAÇIRMA DAVASI

İlk olarak mal kaçırma davası ile ilgili karar verilecek olup mal kaçırma davalarının sonuçları konusunda Yargıtay kararı açıklanacaktır. Ardından miras hukuku konusunda genel bilgiler verilecektir. MAL KA&C...

İDARİ SÖZLEŞMELER

İdare aşağıda genel hatlarıyla tanımlanan bir kavram olup kamu hizmetlerini daha verimli, hızlı ve etkin yapabilmek için bazı sözleşmeler imzalamaktadır. Bu sözleşmeler özel hukuka tabi ve idari hukuk sözleşmeleri ola...

İSTANBUL MİRAS AVUKATI

İstanbul Kartal’da bulunan alanında  deneyimli, profosyonel ve etkin çözümler üreten Yıldırım Hukuk Bürosu miras hukuku alanında İstanbul miras avukatı olarak hizmetlerine devam etmektedir. GENEL ...

İSTANBUL DENİZ TİCARETİ AVUKATI

İstanbul Kartal’da bulunan Yıldırım Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize deniz ticaret avukatı olarakta hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteyiz.              &nb...