Hukuk Rehberiniz

Dava Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dava Dosyası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Dava açılan kişiler, davası devam eden kişiler işlenen davanın ne durum devamını oku

Trafik Kazasından Sonra Neler Yapılmalıdır

Trafik Kazasından Sonra Neler Yapılmalıdır

Trafik Kazasında Yapılması Gerekenler


Trafikte oluşacak hasarlar ile ilgili belirli süreçler takip edilmektedir. Tüm araçların trafikte seyir halinde yapılması zorunlu olan evraklar bulunmaktadır. Bu evrakların tam olmaması halinde, cezai işlemler uygulanmaktadı devamını oku

Ücretin Elden Ödenmesi Haklı Fesih Sebebi midir?

Ücretin Elden Ödenmesi Haklı Fesih Sebebi midir?

Ücretin Elden Ödenmesi Haklı Fesih Sebebi midir?


İşçiler tarafından ödeme konusunda merak edilen birçok nokta bulunmaktadır. Bunlardan biri de ücretlerin elden ödenmesi ve bunun yasal olup olmadığıdır. İşçilerin kıdem kazanabilmesi için işyerinde belirli süreler devamını oku

İşten Ayrılan Biri Prim Ödemesi Alabilir Mi?

İşten Ayrılan Biri Prim Ödemesi Alabilir Mi?

İşten Ayrılan Biri Prim Ödemesi Alabilir Mi?


Sigortalı olarak çalışmak, emeklilik maaşı ve prim ödemeleri için gerekli olduğu kadar da sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de önem taşır. Sigortalı olarak çalışan kişiler devlet hastanelerinde ve  de sağlık ocak devamını oku

İşe İade Davalarında Süreç Nasıl İşler?

İşe İade Davalarında Süreç Nasıl İşler?

İşe İade Davalarında Süreç Nasıl İşler?


İşe iade davaları işçilerin haksız yere işten çıkarılmasına karşılık olarak haklarının korunması için açılan davalardır. Bu davanın açılması için işçinin hak devamını oku

İş Kazası Durumunda Neler Yapılmalı

İş Kazası Durumunda Neler Yapılmalı

İş Kazası Durumunda Neler Yapılmalı


İş kazasının hangi durumlarda olduğu ve sonrasında bu konuda nelere dikkat edilmesi gerektiği birçok kişi tarafından merak edilmektedir.

İş Kazası Nedir?

Sigortalı bir çalışanın çalıştığı devamını oku

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMASI - İHTİYATİ HACİZ AVUKATI

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMASI - İHTİYATİ HACİZ AVUKATI

Borçlunun mal kaçırmasını önlemek için mahkeme kararıyla borçlunun mallarına haciz konulası için İHTİYATİ HACİZ KARARI alınabilinir.

İcra ve İflas Kanunu md 257 vd maddelerinde düzenlenmiştir; İhtiyati haciz İhtiyati haciz şartları Madde 257 &n devamını oku

İstanbul Kartal Bakırköy Kadıköy Şişli Tuzla Gebze şirket avukatı-Ticaret hukuku avukatı- hukuk müşavirliği

İstanbul Kartal Bakırköy Kadıköy Şişli Tuzla Gebze şirket avukatı-Ticaret hukuku avukatı- hukuk müşavirliği

Yıldırım hukuk bürosu Ticaret Hukuku alanında ve şirketler hukuku alanında bu alanda yerli ve yabancı birçok müvekkile her türlü hukuksal destek ve danışmanlık hizmetinde vermektedir.

Yıldırım Hukuk Bürosunun temel amacı Hukuk müşavirliği kapsamında, 3 devamını oku

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇ DAVALARI (AKILLI İLAÇ DAVALARI)

SGK TARAFINDAN KARŞILANMAYAN İLAÇ DAVALARI (AKILLI İLAÇ DAVALARI)

Bilindiği üzere kanser tedavisinde kullanılan kimi ilaçların, pahalı ve zor bulunması hastaları ve yakınlarını zorlamakta, özellikle de bu pahalı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması, ekonomik durumu kötü olan insanlar açıs devamını oku

SENDİKAL NEDENLE FESİH VE İŞE İADE DAVALARI, SENDİKAL TAZMİNAT

SENDİKAL NEDENLE FESİH VE İŞE İADE DAVALARI, SENDİKAL TAZMİNAT

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18.maddesine göre; Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş devamını oku

Kripto para( Coin borsası) İle ilgili Müşteri Mağduriyetleri İle İlgili Avukat

Kripto para( Coin borsası) İle ilgili Müşteri Mağduriyetleri İle İlgili Avukat

Son birkaç yılda dijital paraların yaygınlaşmasıyla birlikte kripto para ile ilgili dolandırıcılıklar ve yaşanan mağduriyetler de artmaktadır. Kripto para borsalarının müşterilerin parasına talep ettiği zaman çekememesi veya bazı gerekçelerle üzerine bloke konması g devamını oku

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA AVUKAT

TRAFİK KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA AVUKAT

Ülkemizde araç sahibi olma oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki artış çerçevesinde birçok uyuşmazlığa trafik kazaları konu olabilmektedir. 
Trafik kazaları için ilk olarak görevli mahkeme konusu gündeme gelmektedir. Bu bakımdan ikili bir ayrım yapılması gerekir. Ölümlü ve yaralamalı devamını oku

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA AVUKATI

İŞ KAZASI TAZMİNAT HESAPLAMA AVUKATI

İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI KOŞULDUR. "Dava, 23/04/2011 tarihli iş kazası nedeniyle sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece neticeten 110134,04 TL maddi ta devamını oku

İhtiyari Arabuluculuk Nedir, Hangi Uyuşmazlık ve Davalar İçin İhtiyari Arabuluculuğa Başvurulabilir?

İhtiyari Arabuluculuk Nedir, Hangi Uyuşmazlık ve Davalar İçin İhtiyari Arabuluculuğa Başvurulabilir?

Kanun, bazı uyuşmazlıklar için mahkemeye dava açmadan önce arabulucuya gitme zorunluluğu düzenlemiştir. Zorunlu arabuluculuk, bu uyuşmazlıklar açısından dava şartıdır. Özetle dava şartı olarak arabuluculuk yolu zorunlu tutulmuş uyuşmazlıklarda arabulucuya gitme devamını oku

YÜKSEKTEN DÜŞME NEDENİYLE İŞ KAZASI EMSAL KARAR

YÜKSEKTEN DÜŞME NEDENİYLE İŞ KAZASI EMSAL KARAR

"Dosya kapsamındaki bilgilerden, sigortalı ...'ün ... Şirketi işçisi olarak 11/04/2012 tarihinde davalı ... Şirketine ait çatı tadilatı işinde çalışırken, yüksekten düşmesi neticesinde vefat ettiği, hükme esas kusur raporunda davalı ... Şirketine %70, sigo devamını oku

İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI EMSAL KARAR

İŞ KAZALARINDA TAZMİNAT HESAPLAMALARI EMSAL KARAR

İŞ KAZASI SONUCU SÜREKLİ İŞGÖREMEZLİK NEDENİYLE SİGORTALININ MADDİ TAZMİNATININ HESAPLANMASINDA GERÇEK ÜCRETİN ESAS ALINMASI KOŞULDUR.

"Dava, 23/04/2011 tarihli iş kazası nedeniyle sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkem devamını oku

İŞ KAZASI TAZMİNAT

İŞ KAZASI TAZMİNAT

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 13. maddesine göre iş kazası sayılan ve tazminat davası açılabilecek haller şunlardır:

İşçinin işverene ait işyerinde bulunduğu sırada uğradığı her türlü bedensel veya ruhsal zararlar iş kazası sayılır. İşç devamını oku

İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI EMSAL KARAR

İŞ KAZASI NEDENİYLE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI EMSAL KARAR

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ, E. 2019/2310, K. 2019/6538
* SİGORTALININ İŞ KAZASI SONUCUNDA VEFATI NEDENİYLE YAKINLARININ ZARARLARININ GİDERİLMESİ İSTEMİ ( İş Kazası Sonucu Vefat Eden Sigortalının İnşaat İşinde Kalıpçı Ustası Olduğu Dosya İçerisindeki Bilgi ve Belgelerden Belli O devamını oku

İŞ KAZASI NEDENİYLE PARMAK KOPMASINDA MANEVİ TAZMİNAT EMSAL KARAR

İŞ KAZASI NEDENİYLE PARMAK KOPMASINDA MANEVİ TAZMİNAT EMSAL KARAR

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün davacı ile davalı vekillerince temyiz edilmesi üzerin devamını oku

YURTDIŞINDA GEÇİRİLEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT EMSAL KARAR

YURTDIŞINDA GEÇİRİLEN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT EMSAL KARAR

YARGITAY
21. HUKUK DAİRESİ
E. 2001/1217
K. 2001/2324
T. 27.3.2001
• İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT ( Aktif Dönem Zararının Hesabı-Sözleşmede Yazılı Ücret-Kazanın Yurtdışında Olması )
• YURTDIŞINDAKİ KAZANÇ KAYBININ devamını oku

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR

TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR

Tapu iptal ve tescil davas?, ayni bir hakka dayand??? için zamana??m?na tabi de?ildir. Tescil yolsuz olsa bile iyiniyetli olan tapu sahibi için ola?an zamana??m? süresi 10 y?l?n dolmas?yla art?k tapu geçerli hale gelir. Ancak 3402 say?l? yasan?n 12. Maddesine göre, devamını oku

YIKIM KARARI VE İDARİ PARA CEZASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA EMSAL KARAR

YIKIM KARARI VE İDARİ PARA CEZASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA EMSAL KARAR

Belediye encümeni tarafından imar mevzuatına aykırılık gerekçesiyle verilen yıkım kararı ve idari para cezasına karşı almış olduğumuz YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARINI yukarıda paylaşıyoruz devamını oku

İMAR BARIŞI-YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? YIKIM KARARI VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İMAR BARIŞI-YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? YIKIM KARARI VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İMAR BARIŞI, YAPI KAYIT BELGESİ NEDİR? KİMLER FAYDALANABİLİR? YIKIM VE İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

İmar barışıyla imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olan yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırmak amaçlanmaktadır. İmar devamını oku

ACELE KAMULAŞTIRMADA USUL, BEDELE İTİRAZ, ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AVUKATI

ACELE KAMULAŞTIRMADA USUL, BEDELE İTİRAZ, ACELE KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AVUKATI

Acele Kamulaştırma usulünde görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Acele Kamulaştırılması istenen taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “Acele Kamulaştırma Davası” açılır. Mahkemece Kıymet Takdir Komisyonu görevlendirilerek bu komisyon taraf devamını oku

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AVUKATI

ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? KAMULAŞTIRMA SÜRECİ AVUKATI

Acele Kamulaştırma Müessesesi 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir. Acele kamulaştırma istisnai bir hal olup olağanüstü sayılabilecek birtakım hal ve koşullarda uygulanabilmektedir.

ACELE KAMULAŞTIRMA
Madde 27
3634 sayılı M devamını oku

İMAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI

İMAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI

Aşağıda paylaşacağımız Yargıtay kararından da görüleceği üzere;

Tapulu yerin salt imar planında park ve yol alanı olarak ayrılması mülkiyet hakkının sona erdiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle mülkiyet hakkı sona ermediğinden malik için taşınmazın bedeli devamını oku

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI AVUKATI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI AVUKATI

İMAR PLANINDA PARK VE YOL OLAN KISIMLARA EL ATILMA OLMASA BİLE BU KISIMLARIN DA BEDELİNE HÜKMEDİLMELİDİR.

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2010/17128
Karar Numarası: 2011/5077
Karar Tarihi: 22.03.2011

İMAR PROGRAMLARI, KAMULAŞTIRMA VE KISITLILIK HALİ

devamını oku
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

İMAR PLANINDA PARK VE YOL OLAN KISIMLARA EL ATILMA OLMASA BİLE BU KISIMLARIN DA BEDELİNE HÜKMEDİLMELİDİR.


Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasında gerekli esas ve usullerin atlanarak kamulaştırma işleminin kanunda düzenlendiği şekilde yapılma devamını oku

 TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESCİLE ZORLAMA DAVALARI AVUKATI

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESCİLE ZORLAMA DAVALARI AVUKATI

Taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşme niteliğinde olup asıl satışın yapılmasına ilişkindir. Çoğunlukla tapuda hemen devredilemeyen taşınmazlar için yapılması tercih edilmektedir. Bu sözleşmenin geçerlililiği resmi senede bağlanmasıyla olacaktır. Gayrımenkul satı devamını oku

 TAPU KÜTÜĞÜNE YOLSUZ TESCİLDE DAVA HAKKI HAKKINDA EMSALKARAR

TAPU KÜTÜĞÜNE YOLSUZ TESCİLDE DAVA HAKKI HAKKINDA EMSALKARAR

TAPU KÜTÜĞÜNE YOLSUZ TESCİLDE DAVA HAKKI
TAPU KÜTÜĞÜNDEKİ TESCİLE DAYANAN İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KAZANIMI

YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
Esas Numarası: 2011/4599
Karar Numarası: 2011/6403


Davacı vekili taraf devamını oku

YOLSUZ TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DAVALARI AVUKATI

YOLSUZ TAPU SİCİLİNİN DÜZELTİLMESİ DAVALARI AVUKATI

Taraflar düzeltme konusunda anlaşamazlarsa, bu durumda gerçek hak sahibi mahkemeye başvurarak yolsuz tescilin düzeltilmesini isteyebilir. Bunun için düzeltme davası açması gerekir. (MK. md. 1027/1)

III. Düzeltme Madde
1027- İlgililerin yazılı devamını oku

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI-İSTANBUL AVUKATI

Türk Medeni Kanunu’nda zilyetlikle kazanma iki ayrı madde halinde düzenlenmiştir. Bunlardan ilki olağan zamanaşımı ile kazanma ikincisi ise olağanüstü zamanaşımı ile kazanmadır.

devamını oku
KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR? KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDA TAPU İPTALİ DAVASI

KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI NEDİR? KAZANDIRICI ZAMANAŞIMINDA TAPU İPTALİ DAVASI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda kazandırıcı zamanaşımı ve zil devamını oku

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART GEÇERLİ MİDİR?

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE CEZAİ ŞART GEÇERLİ MİDİR?

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE CEZAİ ŞART- İSTANBUL AVUKATI

İş sözleşmelerine gerek işçi gerekse fesih hakkını sınırlandırmak amacıyla cezai şart konulabilmektedir. Cezai şartın borçlunun kişilik haklarına, kanuna ve ahlaka aykırı olmayacak bir şekilde düzenlenmesi gerekm devamını oku

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA EMSAL KARAR

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA EMSAL KARAR

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ RESMİ ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA EMSAL KARAR

TÜRK MEDENİ KANUNU

Madde 706 - Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıd devamını oku

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI OLARAK TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi bir kişinin ölene kadar bakılması karşılığında bakım yapan kişiye belirli menfaatlerin sağlandığı sözleşme türüdür. Bu sö devamını oku

TESCİLE ZORLAMA-TAPUDA DEVİR İŞLEMLERİ

TESCİLE ZORLAMA-TAPUDA DEVİR İŞLEMLERİ

TESCİLE ZORLAMA DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN TESCİLE ZORLAMA DAVALARI

Taşınmaz satış vaadi bir ön sözleşme niteliğinde olup asıl satışın yapılmasına ilişkindir. Çoğunlukla tapuda hemen devredilemeyen taşınmazlar i devamını oku

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI-İSTANBUL AVUKATI

ŞUFA (ÖNALIM) HAKKI NEDENİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI-İSTANBUL AVUKATI

ÖNALIM HAKKI NEDİR?

Önalım hakkı paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın payını üçüncü kişilere satması halinde diğer paydaşlara söz konusu payı öncelikle satın alma hakkı veren bir haktır. Şufa hakkı, paylı mülkiyetin kurulmasıyla doğa devamını oku

AİLE KONUTU (ŞERHİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

AİLE KONUTU (ŞERHİ) NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda aile konutu şerhi nedeniyle t devamını oku

SAHTE EVRAK/EVRAKTA SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ-İSTANBUL AVUKATI

SAHTE EVRAK/EVRAKTA SAHTECİLİK NEDENİYLE TAPU İPTALİ-İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda sahte belge kullanılması nede devamını oku

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası- İSTANBUL AVUKATI

Vekalet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda vekalet görevinin kö devamını oku

MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

MAL KAÇIRMA NEDENİYLE TAPU İPTALİ EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Bir önceki yazımızda mal kaçırma-muris muvazaası nedeniyle tapu iptali davalarına ve Yargıtay kriterlerine değinmiştik. Aşağıda buna ilişkin tapu iptali davası emsal kararını paylaşıyoruz.

YARGITAY 1.HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2013/4739

Karar Numarası: 2014/1 devamını oku

MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI

MAL KAÇIRMA, MURİS MUVAZAASI NEDENİYLE TAPU İPTALİ- İSTANBUL AVUKATI

Önceki makalelerimizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda muris muvazaası nedeniyle tap devamını oku

HUKUKİ EHLİYETSİZLİK AYIRT ETME GÜCÜ OLMAMASI NEDENİYLE (yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk...) TAPU İPTALİ DAVALARI-İSTANBUL AVUKATI

HUKUKİ EHLİYETSİZLİK AYIRT ETME GÜCÜ OLMAMASI NEDENİYLE (yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk...) TAPU İPTALİ DAVALARI-İSTANBUL AVUKATI

Bir önceki makalemizde kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlandığını ve bu tür durumlarda açılabilecek olan tapu iptali ve tescil davalarını genel hatlarıyla açıklamıştık. Bu yazımızda hukuki ehliyetsizlik nedeniyl devamını oku

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Kanuna aykırı, usulsüz ve yolsuz düzenlenen tapu kayıtlarına uygulamada sıklıkla rastlanmakta olup bu yazımızda tapu iptali ve tescil davası genel hatlarıyla açıklanacaktır.

 

1.Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Kanuna devamını oku

İŞ KAZASI NEDENİYLE UZUV KAYBI (PARMAK KOPMASI) İSTANBUL İŞ KAZASI AVUKATI

İŞ KAZASI NEDENİYLE UZUV KAYBI (PARMAK KOPMASI) İSTANBUL İŞ KAZASI AVUKATI

Ülkemizde iş kazalarına sıklıkla rastlanmakta olup yaşanacak süreçlerde hak kaybı olmaması açısından alanında uzman bir iş ve sosyal güvenlik avukatından destek almak oldukça önemlidir. Bu yazımızda iş kazalarıyla ilgili temel bilgiler paylaşılacaktır.

devamını oku
ANLAŞMALI BOŞANMA, ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI, ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANMASI-İSTANBUL AVUKATI

ANLAŞMALI BOŞANMA, ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI, ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ HAZIRLANMASI-İSTANBUL AVUKATI

Anlaşmalı boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir:

 

VI. Evlilik birliğinin sarsılması

Madde 166-

 

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendiler devamını oku

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞÜYU) DAVALARI- İSTANBUL AVUKATI

Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir?

Ortaklığın giderilmesi davalarının eski adı izale-i şüyu davaları olarak bilinir. Bu davalar paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz mallar için geçerlidi devamını oku

NAVLUN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

NAVLUN ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

TÜRK TİCARET KANUNU MADDE 1246'DA NAVLUN ALACAĞI ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMIŞ OLUP NAVLUN ALACAĞI ZAMANAŞIMINA TABİDİR. BUNA GÖRE:

MADDE 1246

 (1) 1188 inci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, gemi kira sözleşmeleri devamını oku

NAVLUN ALACAĞI İCRA TAKİBİ- İSTANBUL AVUKATI

NAVLUN ALACAĞI İCRA TAKİBİ- İSTANBUL AVUKATI

 

NAVLUN SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Navlun ; Deniz hukukunda taşıyanın belirli bir ücret karşılığında, gemisini kısmen ya da tamamen taşıtana tahsis ederek ya da tahsis etmeksizin bir yükü deniz yoluyla taşımayı yü devamını oku

PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI- İSTANBUL AVUKATI

PROFESYONEL SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI- İSTANBUL AVUKATI

Son yıllarda kentleşmenin artması ve dolayısıyla yerleşim tiplerinin değişikliğe uğramasıyla birlikte apartman site yönetimi uygulamada büyük önem taşımaya başlamıştır. Fazla sayıda kişinin yaşadığı apartmanlarda ve sitelerde oturmak ortak alan kullanımıyla ilgili problemleri devamını oku

TIR ŞOFÖRLERİ FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI VE SEFER PRİMİ( HARCIRAH) - İSTANBUL AVUKATI

TIR ŞOFÖRLERİ FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI VE SEFER PRİMİ( HARCIRAH) - İSTANBUL AVUKATI

TIR ŞOFÖRLERİ SEFER PRİMİNE VE FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞINA İLİŞKİN EMSAL KARAR AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

 

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2011/19728, Karar No. 2013/19424, Tarihi: 24.06.2013

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN PARÇASIDIR- İSTANBUL AVUKATI

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN PARÇASIDIR- İSTANBUL AVUKATI

İŞ HUKUKUNDA TAZMİNAT

 

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN BİR PARÇASI OLDUĞUNDAN TAZMİNAT HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR.

 

 

Sefer primi, uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkey devamını oku

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR - İSTANBUL AVUKATI

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR - İSTANBUL AVUKATI

TAPU İPTALİ SONUCU AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI

Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal nitelikte bir devamını oku

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI - İSTANBUL AVUKATI

ORMAN ARAZİSİ, KIYI KANUNU, SİT ALANI NEDENİYLE TAPU İPTALİ NETİCESİNDE TAZMİNAT DAVASI - İSTANBUL AVUKATI

TAPU İPTALİ SONUCU AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI

Orman, kıyı kanunu, sit alanı gerekçeleriyle tapunun iptal edilmesi sonucunda hazine aleyhine dava açılabilecektir. Bu kapsamda açılacak dava tazminat davası olmaktadır. Aşağıda emsal nitelikte bir devamını oku

15 YILLIK SİGORTALI OLUP 3600 GÜNÜ TAMAMLAYAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞINA İLİŞKİN ALMIŞ OLDUĞUMUZ EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

15 YILLIK SİGORTALI OLUP 3600 GÜNÜ TAMAMLAYAN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANDIĞINA İLİŞKİN ALMIŞ OLDUĞUMUZ EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

15 yıldır sigortalı çalışan ve 3600 günü tamamlayan işçinin kıdem tazminatına hak kazandığına almış olduğumuz emsal karar aşağıda sunulmuştur. 

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, devamını oku

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasaları güvene dayalı olarak işleyen piyasalardır, kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni ekonominin sağlıklı şekilde işlemesi ve devamlılığı açısından önemlidir. Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanu devamını oku

ASKERDEYKEN HASTALIKTAN VEFAT ETME DURUMUNDA VAZİFE MALULLUĞU AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

ASKERDEYKEN HASTALIKTAN VEFAT ETME DURUMUNDA VAZİFE MALULLUĞU AYLIĞI BAĞLANMASI HAKKINDA EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Konuyla ilgili Danıştay'ın vermiş olduğu emsal karar aşağıda verilmiştir.

 

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üs devamını oku

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, PİYASAYI YANILTICI İŞLEM YAPMA, PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİNE AYKIRILIK, SPK MUHALEFET VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, PİYASAYI YANILTICI İŞLEM YAPMA, PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİNE AYKIRILIK, SPK MUHALEFET VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

 

Sermaye piyasasının sağlıklı şekilde işlemesini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu’nda birtakım düzenlemeler yapılmış, sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller yaptırıma bağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu&r devamını oku

PERFORMANS PRİMİNİN HER KOŞULDA ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE DAİR EMSAL KARAR – İSTANBUL AVUKATI

PERFORMANS PRİMİNİN HER KOŞULDA ÖDENMESİ GEREKTİĞİNE DAİR EMSAL KARAR – İSTANBUL AVUKATI

Performans prim ödemeleri uygulamada beyaz yakaların sıklıkla karşılaştığı sorunlardan biridir. Çoğu zaman, iş yerinden istifa eden veya işveren feshi sebebiyle çıkan/çıkarılan çalışan prim isteğini işverene ilettiğinde olumsuz cevaplar almaktadır. Ancak şirk devamını oku

 BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU, SPK MUHALEFET, SERMAYE PİYASASI KANUNUNA AYKIRILIK VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasaları güvene dayalı olarak işleyen piyasalardır, kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni ekonominin sağlıklı şekilde işlemesi ve devamlılığı açısından önemlidir. Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kanu devamını oku

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE İŞLEM YAPMA YASAĞINA DAİR EMSAL KARAR- İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasalarında kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni, ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini ve devamlılığını sağlar.  Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek f devamını oku

BORSA MANİPÜLASYONU-SERMAYE PİYASALARI- PİYASA BOZUCU EYLEMLER İSTANBUL AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU-SERMAYE PİYASALARI- PİYASA BOZUCU EYLEMLER İSTANBUL AVUKATI

Sermaye piyasalarında kurumların ve şahısların piyasaya olan güveni, ekonominin sağlıklı şekilde işlemesini ve devamlılığını sağlar.  Bu güveni ve piyasanın sağlıklı şekilde işlemesini sağlamak amacıyla sermaye piyasasının işleyişini ve devamlılığını tehlikeye sokabilecek fiiller y devamını oku

SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI VE İPTAL DAVASI- İSTANBUL AVUKATI

SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI VE İPTAL DAVASI- İSTANBUL AVUKATI

ÖZET: SERMAYE PİYASASI KANUNU’NUN 103., 104., VE 105. MADDELERİNE HANGİ DURUMLARDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLECEĞİ VE BUNA İLİŞKİN USULLER DÜZENLENMİŞTİR. VERİLEN İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ MÜMKÜN OLUP İDARİ YARGIDA İPTAL DAVASI AÇMAK MÜ devamını oku

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE CEZAİ YAPTIRIMI - İSTANBUL AVUKATI

BORSA MANİPÜLASYONU(PİYASA DOLANDIRICILIĞI) SUÇU VE CEZAİ YAPTIRIMI - İSTANBUL AVUKATI

Piyasalarda doğru ve güncel fiyatların oluşması, piyasanın şeffaf ve açık bir ortam olması, kaynakların doğru aktarımı ve yatırımcıların doğru kararlar verebilmesi kısacası ekonominin sağlığı ve gidişatı açısından önemlidir. Bu nedenle bilgi kirliliğinin e devamını oku

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR? İTİRAZ NEREYE NASIL YAPILMALIDIR?- İSTANBUL AVUKATI

İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ MÜMKÜN MÜDÜR? İTİRAZ NEREYE NASIL YAPILMALIDIR?- İSTANBUL AVUKATI

Mevzuata aykırı işlem ve eylemlerden dolayı idari para cezaları uygulanabilmektedir. İdari para cezaları, mevzuata ve idari düzene aykırılık nedeniyle doğrudan idari merciler tarafından verilmektedir. Yani ceza niteliğindeki bu kararlar, yargı organlarına başvurulmadan idare tarafından alını devamını oku

ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIM TUTARININ 2019 YILI NET DÖNEM KÂRININ %25’İNİ AŞAMAMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME- İSTANBUL AVUKATI

ŞİRKETLERİN KAR DAĞITIM TUTARININ 2019 YILI NET DÖNEM KÂRININ %25’İNİ AŞAMAMASINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME- İSTANBUL AVUKATI

Ticaret Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarını korumayı amaçlayan yeni bir düzenleme getirmiştir. Bakanlık yazısı 31.03.2020 tarihinde TOBB’a gönderilmiş olup TOBB Genel Sekreterliği tarafından da 01.04.2020 tarihinde ilgili tü devamını oku

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KİRA ÖDEMELERİ ERTELENECEK Mİ, KİRACILAR TAHLİYE EDİLECEK Mİ? - İSTANBUL AVUKATI

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KİRA ÖDEMELERİ ERTELENECEK Mİ, KİRACILAR TAHLİYE EDİLECEK Mİ? - İSTANBUL AVUKATI

COVİD-19 salgını, sağlık alanındaki etkilerinin yanında ekonomik ve toplumsal yaşamın her alanını da etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde Korona virüs salgının mücbir sebep olduğu kabul edilmiş ve salgınla mücadele adına birtakım tedbirler düzenlenmiştir.

devamını oku

BEYAZ YAKA SUÇLARI- İSTANBUL AVUKATI

BEYAZ YAKA SUÇLARI- İSTANBUL AVUKATI

Beyaz yaka suçları nedir, kimler bu suç türünün failidir?

Beyaz yaka suçları, son yıllarda hukuk düzeninde artış gösteren suçlardan olup aynı zamanda güçlülerin suçluluğu olarak da ifa devamını oku

İŞÇİNİN KORONAVİRÜS SALGIN HASTALIĞINA YAKALANMASI İŞ KAZASI NİTELİĞİ TAŞIR MI?

İŞÇİNİN KORONAVİRÜS SALGIN HASTALIĞINA YAKALANMASI İŞ KAZASI NİTELİĞİ TAŞIR MI?

Tüm dünyada etkili olan COVİD-19 salgını karşısında İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından da birtakım sonuçlar doğmaktadır. Bu salgının yayılmasını kısıtlamak ve salgınla başa çıkmak amacıyla toplu yaşam ve kullanım alanlarından biri olan işyerlerinde de önleyici te devamını oku

ÜÇ AYLIK İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

ÜÇ AYLIK İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde Covid-19 küresel salgın hastalık ilan edilmiş, tüm ülkelere acil durum çağrısında bulunarak gerekli önlemleri almaları konusunda bildiri yayımlanmış, ülkemizde de korona vir&uu devamını oku

İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYETLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYETLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

İŞÇİNİN AHLAK VE İYİNİYETLE BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

 

4857 Sayılı İş Kanunu, işçinin iş akdini feshedebilmesi için işverenin geçerli bir sebebe dayanması gerekliliğini düzenlem devamını oku

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER NASIL FAYDALANIR?- İSTANBUL İŞ AVUKATI

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER NASIL FAYDALANIR?- İSTANBUL İŞ AVUKATI

 

Ülke genelindeki koronavirüs salgını nedeniyle çalışma yaşamı da bundan büyük ölçüde etkileniyor. Koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak çerçevesinde alınan ekonomik tedbirlerden biri de kısa çalışma ö devamını oku

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI- İSTANBUL İŞ AVUKATI

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI- İSTANBUL İŞ AVUKATI

Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve toplumsal güvenlik tedbirlerini alma seferberliği yaşanan bir süreçteyiz. Hızla artan bu salgın ulusal ve uluslararası ölçekte kalabalık etkinliklerin iptali, okulların tatil edilmesi, yurtdışına giriş çıkışların sı devamını oku

TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLANAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI - İSTANBUL AVUKATI

TAŞINMAZIN İMAR PLANINDA OKUL ALANI OLARAK GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLANAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI - İSTANBUL AVUKATI

Özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasında gerekli esas ve usullerin atlanarak kamulaştırma işleminin kanunda düzenlendiği şekilde yapılmadığı haller sık sık karşımıza çıkmaktadır.

 Kanunlarla belirlenen bu usullere uyulmadan ve kamulaştırma devamını oku

KORONAVİRÜS SALGININDA İŞÇİNİN VE İŞVERENİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ- İSTANBUL AVUKATI

KORONAVİRÜS SALGININDA İŞÇİNİN VE İŞVERENİN SAHİP OLDUĞU HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ- İSTANBUL AVUKATI

Koronavirüs salgını nedeniyle kişisel ve toplumsal güvenlik tedbirlerini alma seferberliği yaşanan bir süreçteyiz. Hızla artan bu salgın ulusal ve uluslararası ölçekte kalabalık etkinliklerin iptali, okulların tatil edilmesi, yurtdışına giriş çıkışların sı devamını oku

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ VE İŞE İADE DAVALARI

PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜNE BAĞLI OLARAK İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİ VE İŞE İADE DAVALARI

İş Kanunu’un 18. Maddesi işveren tarafından yapılan feshin geçerli nedene dayanması zorunluluğunu düzenlemiştir. Feshin geçerli nedene dayanması zorunluluğu iş güvencesinin temel ilkelerindendir. Bu düzenleme, en az altı (6) aylık kıdemi olan işçinin beli devamını oku

EKONOMİK SEBEPLERLE VE İSTİHDAM FAZLALIĞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

EKONOMİK SEBEPLERLE VE İSTİHDAM FAZLALIĞI NEDENİYLE İŞ AKDİNİN FESHİ VE İŞE İADE DAVALARI

Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçer devamını oku

İŞLETMESEL NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNDE İŞE İADE DAVALARI VE EMSAL YARGITAY KARARI

İŞLETMESEL NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNDE İŞE İADE DAVALARI VE EMSAL YARGITAY KARARI

İŞLETMESEL NEDENLE İŞ AKDİNİN FESHEDİLMESİNDE İŞE İADE DAVALARI VE EMSAL YARGITAY KARARI

İş Kanunu’nun 18. Maddesi feshin geçerli sebebe dayandırılması başlığını düzenlemiştir. Buna göre iş akdini fesheden işveren, iş akdinin feshini ge&cc devamını oku

ARSA PAYI KARŞILIĞI(KAT KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE CEZAİ ŞART HAKKINDA EMSAL YARGITAY KARARI

ARSA PAYI KARŞILIĞI(KAT KARŞILIĞI) İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE CEZAİ ŞART HAKKINDA EMSAL YARGITAY KARARI

Eser sözleşmelerinin en çok uygulama alanı bulan türü, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleridir. Bu tür sözleşmeler arsa sahibi/sahipleri ile yüklenici arasında yapılır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinde iki taraf da karşılıklı olara devamını oku

Site Ortak Alanlarına Müdahale Durumlarında Yönetici Müdahalenin Önlenmesi ve Projeye Aykırılık Davası Açabilir mi?

Site Ortak Alanlarına Müdahale Durumlarında Yönetici Müdahalenin Önlenmesi ve Projeye Aykırılık Davası Açabilir mi?

Günümüzde artan nüfus ve ortaya çıkan toplu yaşam alanları ihtiyacı ile birlikte İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde site yaşamı oldukça artış göstermektedir. Toplu yaşam alanları olarak tasarlanan ve düzenlenen siteler devamını oku

Belgede Sahtecilik ve Ceza İndirimi

Belgede Sahtecilik ve Ceza İndirimi

Türk Ceza Kanunun 211. maddesi,  belgede sahtecilik suçunun daha az cezayı gerektiren bir halini düzenlemiştir. Buna göre bir hukuki ilişkiye dayanan alacağın ispatı veya gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla evrakta sahtecilik suçunun işlenmesi, cezayı devamını oku

İMAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI

İMAR PLANININDA TAŞINMAZIN REKREASYON ALANI, SOSYAL DONATI ALANI, PARK ALANI, YEŞİL ALAN VS. GÖZÜKMESİNDEN KAYNAKLI MÜLKİYET HAKKINI KISITLANMASI VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMAYA DAYALI TAZMİNAT DAVALARI

Anayasa’nın 46. Maddesi kamu yararının gerektirdiği hallerde özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların kamulaştırılmasında gerekli esas ve usulleri düzenlenmiştir. Buna göre kamulaştırma karşılığındaki bedelin nakden ve peşin olarak ödenmesi gerekir. Ancak uygulamad devamını oku

''Yazıklar olsun onun gibi yöneticiye yazıklar olsun onun gibi yönetici başımıza getirenlere insanlığın da bir onuru şerefi var'' ifadesinin haklı fesih için yeterli olmadığına dair Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

''Yazıklar olsun onun gibi yöneticiye yazıklar olsun onun gibi yönetici başımıza getirenlere insanlığın da bir onuru şerefi var'' ifadesinin haklı fesih için yeterli olmadığına dair Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, B devamını oku

SİGORTA POLİÇESİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ KONU

SİGORTA POLİÇESİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ KONU

Genellikle sigorta poliçesi seçerken en uygun fiyatlıyı olanı tercih ediyoruz. Poliçenin kapsamına dikkat etmiyoruz. Poliçenin hangi riskleri kapsadığına dikkat etmek çok önemlidir. Zira poliçe kapsamında olmayan zararlar ödenmez. 

< devamını oku
GSM OPERATÖRÜ TÜKETİCİYE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR

GSM OPERATÖRÜ TÜKETİCİYE AÇTIĞI MANEVİ TAZMİNAT DAVASI EMSAL KARAR

Bir müvekkilimizin bir Gsm operatörü hakkında attığı" ... şirketi zaten yıllardır cebimize tecavüz etmiyor muydu?" Şeklindeki twit sebebiyle Gsm operatörü tarafından açılan manevi tazminat davasında; İstinaf Mahkemesi bu twiti "tüketici ser devamını oku

İSTANBUL TRAFİK KAZASINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA AVUKATI

İSTANBUL TRAFİK KAZASINDA DESTEKTEN YOKSUN KALMA AVUKATI

Trafik kazalarının uyuşmazlığa konu olduğu olan destekten yoksun kalma tazminatı bir maddi tazminat türüdür. Bu maddi tazminat türü ölümlü kazalarda ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin açtığı bir davadır. Buradaki ama&c devamını oku

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

İSTANBUL TRAFİK KAZASI AVUKATI

Ülkemizde araç sahibi olma oranlarının artmasıyla trafik kazalarındaki artış çerçevesinde birçok uyuşmazlığa trafik kazaları konu olabilmektedir. 
Trafik kazaları için ilk olarak görevli mahkeme konusu gündeme gelmektedir. Bu bakımdan devamını oku

İSTANBUL TAM YARGI DAVASI AVUKATI

İSTANBUL TAM YARGI DAVASI AVUKATI

TAM YARGI DAVASI
Günümüzde devletin idari kuruluşları ile vatandaş arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklar neticesinde vatandaşların hakkının korunabilmesi çeşitli mevzuat hükümleri getirilmiştir. Bu kapsamda da tam yargı davası kişilerin devamını oku

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AVUKATI

Günümüz dünyası ve Türkiyesinde sosyal medya kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır. İnsanlar paylaşımlarda bulunarak bu uygulamaları kullanmaktadır. Bu uygulamaları kullanırken kendi kişisel bilgilerini paylaşmaktadırlar. Bu kapsamda da bu kişisel bilgilerin istenmeyen devamını oku

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BAŞVURU HAKKININ KULLANILMASI AVUKATI

Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden itibaren vatandaşların kişisel verilerinin korunması Avrupa Birliği ülkelerinin standartlarına eriştirilmiştir. Bu çerçevede de kişisel özellikle günümüzde sosyal med devamını oku

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

İSTANBUL KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ŞİKAYET USULÜ AVUKATI

Günümüzde Türkiyede çok fazla yaygınlaşan sosyal medya kullanımı çerçevesinde vatandaşlar Facebook, İnstagram, Twitter ve Snapchat gibi uygulamalarda kişisel verilerin korunması konusunda veri sorumluların hukuka aykırı işlemlerinden dolayı mağdur olabilme devamını oku

İSTANBUL KARŞILIKSIZ ÇEK

İSTANBUL KARŞILIKSIZ ÇEK

Ülkemizde son aylarda meydana gelen kur artışı ile birlikte karşılıksız çek oranında artış yaşanmıştır. Bu çerçeve de Çek Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde karşılıksız çekin yaptırımları düzenlenmiştir. Ayrıca İcra ve İflas devamını oku

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU

Dünyada ve Türkiyedeki son yüz yıldaki gelişmeler neticesinde idare yapmış olduğu işlem ve eylemlerden dolayı vatandaşlarına karşı sorumludur. Bu sorumluluk kusura dayanan sorumluluk ve kusursuz sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kusursuz sorumlulukta idar devamını oku

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İDARENİN İŞLEM YAPMAMASI

İdare hukuki olarak idari işlem ve idari eylem meydana getirmektedir. Bu çerçevede idareden hukuki olarak idari işlem yapılması istenebilir. Bu konunun yasal dayanağı İdari Yargılama Usulü Hakkındaki Kanun’dur. İlgili kanunun maddesine bakıldığında:
Madde 10 &ndash devamını oku

İSTANBUL GAYRİMENKUL DAVALARI

İSTANBUL GAYRİMENKUL DAVALARI

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
Taşınmaz satış sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu Madde 237 “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesi şarttır.” uyarınca resmi şekilde düzen devamını oku

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

Türkiyede tüketim kültürünün artması, ürün çeşitliliğin farklılaşması, e-ticaretin yaygınlaşması sebeplerinden dolayı tüketicilerin Tüketici Kanunu çerçevesinde İstanbul tüketici avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Tü devamını oku

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

KADASTRO NEDİR?
    Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde kadastro işlemleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda da ilk olarak Kadastro Kanunu’nun ilk maddesinde kadastronun amacı belirtilmiştir.
Madde 1 – (Değ devamını oku

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

GENEL OLARAK KONKORDATO
Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok şirket tarafından talep edilen konkordatoyu tanımlayacak olursak; iflasa tabi bor&cce devamını oku

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

1.    Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nedir? 
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları neticesinde yaygın olarak kullanılmayan başlanan akitler devamını oku

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

İSTANBUL E-TİCARET AVUKATI
Günümüzde internet satışlarının genel tüketimdeki oranı artması neticesinde internet satışları çerçevesinde birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu kapsamda Türk Hukuku Türk Borçlar Kanu devamını oku

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

BOŞANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterilebilir. Evlilik boşanma ile de sona erebilmektedir. 
Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli ol devamını oku

KOCAELİ-İZMİT TÜKETİCİ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT TÜKETİCİ AVUKATI

Türkiyede tüketim kültürünün artması, ürün çeşitliliğin farklılaşması, e-ticaretin yaygınlaşması sebeplerinden dolayı tüketicilerin Tüketici Kanunu çerçevesinde Kocaeli tüketici avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Tük devamını oku

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

İSTANBUL TÜKETİCİ AVUKATI

Türkiyede tüketim kültürünün artması, ürün çeşitliliğin farklılaşması, e-ticaretin yaygınlaşması sebeplerinden dolayı tüketicilerin Tüketici Kanunu çerçevesinde İstanbul tüketici avukatı olarak hizmet sunmaktayız. Tü devamını oku

KOCAELİ-İZMİT TAPU-KADASTRO AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT TAPU-KADASTRO AVUKATI

KADASTRO NEDİR?
    Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde kadastro işlemleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda da ilk olarak Kadastro Kanunu’nun ilk maddesinde kadastronun amacı belirtilmiştir.
Madde 1 – (Değişik: 22/2/2005 – 5304/1 md.) Bu Kanunun amacı, ülk devamını oku

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

İSTANBUL TAPU-KADASTRO AVUKATI

KADASTRO NEDİR?
    Türk Medeni Kanunu ve Kadastro Kanunu çerçevesinde kadastro işlemleri düzenlenmiştir. Bu kapsamda da ilk olarak Kadastro Kanunu’nun ilk maddesinde kadastronun amacı belirtilmiştir.
Madde 1 – (Değ devamını oku

KOCAELİ-İZMİT KONKORDATO AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT KONKORDATO AVUKATI

GENEL OLARAK KONKORDATO
Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok şirket tarafından talep edilen konkordatoyu tanımlayacak olursak; iflasa tabi bor&cce devamını oku

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

İSTANBUL KONKORDATO AVUKATI

GENEL OLARAK KONKORDATO
Konkordato genel manası ile İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenmiştir. Özellikle son aylarda meydana gelen kur dalgalanması neticesinde birçok şirket tarafından talep edilen konkordatoyu tanımlayacak olursak; iflasa tabi bor&cce devamını oku

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUK

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUK

İSTANBUL E-TİCARET AVUKATI
Günümüzde internet satışlarının genel tüketimdeki oranı artması neticesinde internet satışları çerçevesinde birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu kapsamda Türk Hukuku Türk Borçlar Kanu devamını oku

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKA

İNTERNET ÜZERİNDEN VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ AVUKA

KOCAELİ-İZMİT E-TİCARET AVUKATI
Günümüzde internet satışlarının genel tüketimdeki oranı artması neticesinde internet satışları çerçevesinde birçok uyuşmazlık meydana gelmektedir. Bu kapsamda Türk Hukuku Türk Borçlar devamını oku

KOCAELİ-İZMİT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

1.    Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nedir? 
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları neticesinde yaygın olarak kullanılmayan başlanan akitler devamını oku

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

İSTANBUL KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ AVUKATI

1.    Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Nedir? 
Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, başka deyişle arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, kentsel dönüşüm uygulamaları neticesinde yaygın olarak kullanılmayan başlanan akitler devamını oku

KOCAELİ-İZMİT BOŞANMA AVUKATI

KOCAELİ-İZMİT BOŞANMA AVUKATI

BOŞANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterilebilir. Evlilik boşanma ile de sona erebilmektedir. 
Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli ol devamını oku

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

İSTANBUL BOŞANMA AVUKATI

BOŞANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER
Evlilik çeşitli ihtimallerde sona erebilmektedir. Bu kapsamda evliliğin mutlak butlanı ve nisbi butlanı örnek gösterilebilir. Evlilik boşanma ile de sona erebilmektedir. 
Boşanma anlaşmalı ve çekişmeli ol devamını oku

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI

APARTMAN VE SİTE YÖNETİMİ AVUKATLIĞI

Türkiye’de son yıllarda kentleşmenin artmasıyla çok katlı binalar da artış göstermiştir ve bununla birlikte apartman ve sitelerde oturmanın sonucunda belirli bir düzene tabi olmak zorunluluğu doğmuştur.  Toplu şekilde yaşamayı kolaylaştırmak için bazı kural devamını oku

HAGB KARARININ SİLAH TAŞIMA RUHSATINA ETKİSİ

HAGB KARARININ SİLAH TAŞIMA RUHSATINA ETKİSİ

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 6. ve 7. maddelerinde kimlerin ateşli silah taşıma veya bulundurma hakkına sahip olabileceği yer almaktadır.

Kanunun 7. maddesinin son fıkrası uyarınca, ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunan devamını oku

MASAK BLOKESİ

MASAK BLOKESİ

İstanbul Kartal’da bulunan alanında uzman ve donanımlı kadromuzla ceza avukatı olarak müvekkillerimize şikayetlerinde, kovuşturma ve soruşturma aşamalarında, davalarının dilekçelerinde, beyanlarında ve her türlü hukuki konuda müşteki  vekil veya sanık mü devamını oku

İŞYERİNDEN HER NE SEBEPLE AYRILMIŞ OLURSA OLSUN ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI DÖNEM İÇİN HAK ETTİĞİ PRİMİN ÖDENMESİ GEREKLİDİR.

İŞYERİNDEN HER NE SEBEPLE AYRILMIŞ OLURSA OLSUN ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI DÖNEM İÇİN HAK ETTİĞİ PRİMİN ÖDENMESİ GEREKLİDİR.

PRİM ÖDEME AYINDA İŞ YERİNDEN HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN AYRILMIŞ OLAN ÇALIŞANIN ÇALIŞTIĞI DÖNEM İÇİN HAK ETTİĞİ PRİMİN ÖDENMESİ GEREKLİDİR.

 

 

Genellikle işverenler satış veya performansa dayalı primle devamını oku

MAAŞ PAKETİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAMAZ

MAAŞ PAKETİNDEN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ YAPILAMAZ

Maaş paketi verilerek işten ayrılan çalışanlardan ( yani ikale sözleşmesi ile işten ayrılan çalışanlardan) bu maaş paketinin %35'ine kadar gelir vergisi kesintisi yapılmaktadır. 21 Mart 2018'den*** önce yapılan kesintilerden Vergi Mahkemesinde dava açar devamını oku

15 YIL 3600 PRİM GÜNÜ SEBEBİYLE KIDEM TAZMİNATI

15 YIL 3600 PRİM GÜNÜ SEBEBİYLE KIDEM TAZMİNATI

15 YIL 3600 GÜN SEBEBİYLE İŞ YERİNDEN AYRILARAK KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMAK MÜMKÜNDÜR. DAHA SONRA BAŞKA BİR İŞE GİRMEK HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI SAYILMAZ.

1999 yılı öncesi sigorta girişi bulunan çalışan 15 yıl veya 3600 prim günün& devamını oku

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE MÜDÜRÜN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP ETMESİNİN ŞARTLARI

ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE MÜDÜRÜN FAZLA MESAİ ÜCRETİ TALEP ETMESİNİN ŞARTLARI

Uygulamada insan kaynaklarının sıkça söylediği bir laf vardır: ''beyaz yakalara fazla mesai ücreti ödenmez..'' bu iddia gerçeği yansıtmaz. Fazla mesai hak edişi bakımından beyaz yaka mavi yaka ayrımı yapılamaz. Hatta şartlarını sağlaması durumunda &Uum devamını oku

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE TEK TARAFLI CEZAİ ŞART MADDELERİ GEÇERSİZDİR

İŞ SÖZLEŞMELERİNDE İŞÇİ ALEYHİNE TEK TARAFLI CEZAİ ŞART MADDELERİ GEÇERSİZDİR

İş sözleşmelerinde işçi aleyhine tek taraflı düzenlenen cezai şartların geçersizliğine dair emsal Yargıtay Kararını paylaşıyorum;

T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2013/19815 Karar No. 2014/4012 Tarihi: 17.02.2014

ÖZETİ: Cezai ş devamını oku

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN YAZILI OLURUNUN GEREKMESİ

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK İÇİN İŞÇİNİN YAZILI OLURUNUN GEREKMESİ

Çalışma Koşullarındaki Esaslı Unsurlara aşağıda sayılanlar girer;

*Ücret ve ilave ücretler, işin nerede ve ne zaman görüleceği,yıllık izin süreleri,Ara dinlenme,Evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet ve ölüm yardımı devamını oku

İŞE İADE DAVASI SONUCU ALINACAK TAZMİNAT SADECE 8 MAAŞTAN İBARET DEĞİLDİR!

İŞE İADE DAVASI SONUCU ALINACAK TAZMİNAT SADECE 8 MAAŞTAN İBARET DEĞİLDİR!

İŞE İADE DAVASI SADECE 4 AY BOŞTA GEÇEN SÜRE, 4 AY İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI DEĞİLDİR.

İşe iade davası kesinleşen işçi işverene başvurusuna rağmen işe başlatmadıysa hak kazandığı ücretler sadece 4 aylık  boşta geçen süre 4 ay devamını oku

4 MAAŞTAN AZ İKALE OLMAZ.

4 MAAŞTAN AZ İKALE OLMAZ.

Yargıtay Kararlarına göre ikale sözleşmelerinde işçinin '''makul yarar'' şartı gerçekleşmelidir. Peki makul yarardan ne anlamalıyız?

Yargıtay'ın aşağıda paylaştığımız iki farklı emsal kararına göre; 4 maaş altı yapılan sözleşmele devamını oku

GÜNÜNDE ÖDENMEYEN ÜCRET HAKLI FESİH SEBEBİDİR.

GÜNÜNDE ÖDENMEYEN ÜCRET HAKLI FESİH SEBEBİDİR.


Ücret alacağının gününde ödenmemesi işçiye haklı fesih sebebi verir. Bu durumdaki işçi kıdem tazminatına hak kazanır.

Konuya ilişkin emsal Yargıtay kararını aşağıda paylaşıyorum;

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/19 devamını oku

İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞMASI DURUMU İŞVEREN AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİDİR

İŞÇİNİN İŞVERENE VERDİĞİ ZARARIN 30 GÜNLÜK ÜCRETİNİ AŞMASI DURUMU İŞVEREN AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİDİR

İşçinin işverene verdiği zarar 30 günlük ücretini aşarsa; bu durumda işveren sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir. Konuya ilişkin emsal kararı aşağıda paylaşıyorum;

 

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2016/8071 Karar No. 2017/430 devamını oku

FAZLA MESAİ YAPMAYA ZORLANMANIN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

FAZLA MESAİ YAPMAYA ZORLANMANIN İŞÇİ AÇISINDAN HAKLI FESİH NEDENİ OLUŞTURACAĞI

Çalışanın fazla mesai yapmaya zorlanması haklı fesih sebebidir. Buna ilişkin emsal kararı aşağıda paylaşıyorum;

 

T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

Esas No. 2017/8306 Karar No. 2017/14916 Tarihi: 20.06.2017 

İŞÇİNİN RIZASI OLMADIĞI HALD devamını oku

SERVİS BEKLERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRMEK İŞ KAZASI SAYILIR.

SERVİS BEKLERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRMEK İŞ KAZASI SAYILIR.

İş Kazası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde   ''Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekt devamını oku

İŞ YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMEK İŞ KAZASI SAYILIR.

İŞ YERİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMEK İŞ KAZASI SAYILIR.

İş Kazası; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde   ''Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmek devamını oku

UZLAŞTIRMA KURUMUNDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT! UZLAŞAN TARAF TAZMİNAT DAVASI AÇAMAZ

UZLAŞTIRMA KURUMUNDAKİ TEHLİKEYE DİKKAT! UZLAŞAN TARAF TAZMİNAT DAVASI AÇAMAZ

Trafik kazası veya iş kazasında Savcılık aşamasında veya polis -jandarma ifadesinde kazanın şokuyla veya karşı tarafın baskısıyla şikayetçi olmamak ileride geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bu aşamadan sonra müştekinin ''vazgeçtim ben devamını oku

TRAFİK KAZASI NETİCESİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN AZ BİR ÖDEME ALIP, 2 YIL İÇİNDE GERİ KALAN KISIM İÇİN TALEPTE BULUNMAK MÜMKÜNDÜR.

TRAFİK KAZASI NETİCESİ SİGORTA ŞİRKETİNDEN AZ BİR ÖDEME ALIP, 2 YIL İÇİNDE GERİ KALAN KISIM İÇİN TALEPTE BULUNMAK MÜMKÜNDÜR.

Trafik kazası neticesi sigorta şirketinden yetersiz ödeme alan kişi 2 yıl içinde geri kalan kısım için dava açabilir. Ödenen tazminat ile gerçek zarar arasında büyük fark var ise yani normalden çok düşük bir ödeme yapıldıysa, y devamını oku

İŞVEREN VEKİLİ KONUMUNDAKİ ÇALIŞAN İŞE İADE DAVASI AÇAMAZ.

İŞVEREN VEKİLİ KONUMUNDAKİ ÇALIŞAN İŞE İADE DAVASI AÇAMAZ.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi işçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden iş devamını oku

RESMİ TATİL ÇALIŞMASI SONUCU ÜCRET HESAPLAMASI

RESMİ TATİL ÇALIŞMASI SONUCU ÜCRET HESAPLAMASI

4857 sayılı İş Kanununun 47. maddesinde, Kanunun kapsamındaki işyerleri bakımından, ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışma karşılığı olmaksızın o günün ücretinin ödeneceği, tatil yapılmayara devamını oku

KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİNDE EMSAL ALINACAK TAŞINMAZ YAKIN TARİHLİ SATIŞ OLMALI VE BENZER ÖZELLİKLER TAŞIMALIDIR.

KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİNDE EMSAL ALINACAK TAŞINMAZ YAKIN TARİHLİ SATIŞ OLMALI VE BENZER ÖZELLİKLER TAŞIMALIDIR.

Kamulaştırma bedel tespiti davasında emsal alınacak taşınmazın yakın tarihli satış olması ve dava konusu taşınmazla benzer özellikler taşıması gerekitğine dair Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 26.06.2013 tarih 2013/18-32 E. 2013/885 K. sayılı kararı aşağıda paylaşıyorum;

 < devamını oku

KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN BEDELİNİ İSTEME HAKKI

KAMULAŞTIRMADAN ARTA KALAN KISMIN BEDELİNİ İSTEME HAKKI

Kamulaştırma yapılırken taşınmazın bir kısmı bırakılmış ve kalan kısmın kullanımının mümkün olmadığı durumlar olabilir. Bu hallerde geri kalan kısmın da kamulaştırılmasının istenmesi mümkündür. Örneğin taşınmazın ortasından geçen bir kamulaştırma işleminde kam devamını oku

MAL KAÇIRAN KİŞİYE KARŞI AÇILABİLECEK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR

MAL KAÇIRAN KİŞİYE KARŞI AÇILABİLECEK TASARRUFUN İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR

Aralaraında ticari ilişki olan kişilerin yaptığı taşınmaz devri mutad ödeme vasıta dışında yapılan ödeme kapsamında değerlendirilip yapılan tasarrufun iptaline neden olabileceğine dair emsal kararlar vardır. Buna ilişkin kararları aşağıda paylaşıyorum;

«Para ve mutad &ou devamını oku

TAPU İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

TAPU İPTALİ DAVASI İLE İLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 1972/7-895

Karar Numarası: 1973/408

Karar Tarihi: 12.05.1973

TAPU KAYDININ İPTALİ devamını oku

MAL KAÇIRAN MİRASÇIYA KARŞI AÇILACAK MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI EMSAL YARGITAY KARARI

MAL KAÇIRAN MİRASÇIYA KARŞI AÇILACAK MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI EMSAL YARGITAY KARARI

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2013/14424

Karar Numarası: 2014/172

Karar Tarihi: 14.01.2014

Yanlar arasında görülen tapu iptali tescil ve tenk devamını oku

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI EMSAL YARGITAY KARARI

TRAFİK KAZASI NEDENİYLE AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI EMSAL YARGITAY KARARI

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

Esas Numarası: 2012/4-107

Karar Numarası: 2012/326

Karar Tarihi: 30.05.2012

TRAFİK KAZASI NEDENİYL devamını oku

DOLANDIRICILIK ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK EMSAL KARAR

DOLANDIRICILIK ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK EMSAL KARAR

6. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2002/19221

Karar Numarası: 2003/4597

Karar Tarihi: 23.06.2003

DOLANDIRICILIK

ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK devamını oku

SAHTECİLİK SUÇUNDA ALDATMA KABİLİYETİNİN ÖNEMİ EMSAL YARGITAY KARARI

SAHTECİLİK SUÇUNDA ALDATMA KABİLİYETİNİN ÖNEMİ EMSAL YARGITAY KARARI

YARGITAY

21. CEZA DAİRESİ

Esas Numarası: 2015/5042

Karar Numarası: 2016/855

Karar Tarihi: 03.02.2016

devamını oku

MÜTEAHHİTLE SÖZLEŞME İMZALARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MÜTEAHHİTLE SÖZLEŞME İMZALARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Müteahhit firmayla kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırken mutlaka uzman bir hukukçudan destek alınmalıdır.Sözleşmede dikkat edilmesi gereken bazı önemli konuları ana hatlarıyla aşağıda bulabilirsiniz;

***sözleşmede kaç tane dairenin hangi ö devamını oku

KAMUDA DOKTOR OLAN MÜVEKKİLİN EŞİNİN İŞİ İSTANBULDA OLMASINA RAĞMEN DOĞU GÖREVİ İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AÇILAN DAVANIN KABULÜNE DAİR EMSAL KARARI

KAMUDA DOKTOR OLAN MÜVEKKİLİN EŞİNİN İŞİ İSTANBULDA OLMASINA RAĞMEN DOĞU GÖREVİ İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞINA AÇILAN DAVANIN KABULÜNE DAİR EMSAL KARARI

Emsal karar görseldedir.

 

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Ba devamını oku

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA BEDEL TALEBİ EDİLMELİDİR. (KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI)

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADA BEDEL TALEBİ EDİLMELİDİR. (KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU TAVSİYE KARARI)

                                                    TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

< devamını oku
BANKA HESABINA MASAK BLOKESİ

BANKA HESABINA MASAK BLOKESİ

İllegal bahis veya şans oyunları oynayanların banka hesapları MASAK tarafından bloke edilmektedir. Bu bloke edilmenin kanuni temeli 5549 sayılı suç gelirlenin aklanmasının engellenmesi hakkında kanundur.

Ayrıca 7258 sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans O devamını oku

ÖLENE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA EMSAL KARAR

ÖLENE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ HAKKINDA EMSAL KARAR

BAKIM VE GÖZETİM NETİCESİNDE TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİNDE MAL KAÇIRMA DEĞİL HUKUKİ BİR DEVİR SÖZ KONUSU OLABİLMEKTEDİR.

 

AŞAĞIDA İLGİLİ KARAR BULUNMAKTADIR:

 T.C.

YARGITAY

devamını oku
MİRASTAN MAL KAÇIRMA HAKKINDA EMSAL KARAR

MİRASTAN MAL KAÇIRMA HAKKINDA EMSAL KARAR

MURİS MUVAZAASI SEBEBİYLE TAPUNUN İPTALİ VE TESCİL, OLMADIĞI TAKDİRDE TENKİS İSTEMİNDE MİRASBIRAKANIN TÜM MALVARLIĞI İNCELENMESİ VE ÇEKİŞMELİ TAŞINMAZIN TÜM MALVARLIĞINDAKİ ORANI TESPİT EDİLEREK KARAR VERİLMELİDİR.

İLGİLİ YARGITAY KARARI AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR:

devamını oku

MURİS MUVAZAASI HAKKINDA EMSAL KARAR

MURİS MUVAZAASI HAKKINDA EMSAL KARAR

AKİTTE GÖSTERİLEN BEDEL İLE GERÇEK BEDEL ARASINDA FAHİŞ FARK VAR İSE DE, BU HUSUSUN TEK BAŞINA MUVAZAANIN KANITI SAYILAMAYACAĞI DA AÇIKTIR.

Aşağıda ilgili karar bulunmaktadır:

T.C.

YARGITAY devamını oku

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA DURUMUNDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN EMSAL KARAR-1

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA DURUMUNDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN EMSAL KARAR-1

DAVALILARIN SAVUNMALARINDAN DAVA KONUSU TAŞINMAZ DEVİRLERİNİN BORCA MAHSUBEN YAPILDIĞI ANLAŞILDIĞINDAN, DAVA KONUSU DÖRT ADET TAŞINMAZ HİSSE DEVRİNE İLİŞKİN DAVALILAR ARASINDAKİ TASARRUFUN İİK’NUN 279/1-2. MADDESİ GEREĞİNCE (BORCA MAHSUBEN YAPILAN TAŞINMAZ DEVRİNİN MUTAD ÖDEME OLM devamını oku

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA DURUMUNDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN EMSAL KARAR-2

BORÇLUNUN MAL KAÇIRMA DURUMUNDA AÇILACAK DAVALARA İLİŞKİN EMSAL KARAR-2

PARA VE MUTAD ÖDEME VASITALARINDAN GAYRİ BİR SURETLE YAPILAN ÖDEMELER BATIL OLUP, DAVA KONUSU TAŞINMAZ DEVRİNİN, DAVALI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ORTAĞI OLDUĞU DAVA DIŞI ŞİRKETİN BORÇLU ŞİRKETTEN ALACAĞINA MAHSUBEN YAPILMIŞ BİR DEVİR OLDUĞUNUN DAVALI ÜÇ&Uum devamını oku

HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE SAĞLIK BİLGİLERİNE İMZA ATMAMAK SİGORTALININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DEĞİLDİR.

HAYAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE SAĞLIK BİLGİLERİNE İMZA ATMAMAK SİGORTALININ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DEĞİLDİR.

29.08.2012 tarih ve K-2012/ 978 sayılı Hakem Kararı Değerlendirme Dosyaya sunulan bilgi ve belgeler incelendiğinde, davacı başvuru sahipleri konumunda olan müteveffa M murisleri ile davalı sigorta şirketi arasında, sigorta poliçesi, kapsamı, teminatları vs. konularında bir sorun bulun devamını oku

Mobbing Hakkında Emsal Karar

Mobbing Hakkında Emsal Karar

T.C.

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

E. 2012/9-1925

K. 2013/1407

T. 25.9.2013

• PSİKOLOJİK TACİZE ( MOBBİNG ) UĞRAYAN AVUKATIN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( 56 Yaşındaki Evli Bayan Avukatın 14 Yıl Aralıksız Ç devamını oku

VARDİYA DEĞİŞİKLİĞİ İŞE İADE SEBEBİDİR

VARDİYA DEĞİŞİKLİĞİ İŞE İADE SEBEBİDİR

VARDİYA DEĞİŞİKLİĞİ İŞE İADE SEBEBİBİDİR

Aşağıda ilgili karar bulunmaktadır:

T.C.

YARGITAY

22. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/23060

K. 2016/23886

T. 24.10.2016

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine devamını oku

İŞÇİNİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ESASLI DEĞİŞİKLİKTİR.

İŞÇİNİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ESASLI DEĞİŞİKLİKTİR.

İŞÇİNİN GÖREVİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ ESASLI DEĞİŞİKLİKTİR. 

İlgili karar aşağıdadır:

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/10647

K. 2017/7553

T. 2.5.2017

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADESİN devamını oku

TAPUNUN ORMAN GEREKÇESİYLE İPTALİ SONUCU HAZİNE ALEYHİNE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVASI

TAPUNUN ORMAN GEREKÇESİYLE İPTALİ SONUCU HAZİNE ALEYHİNE AÇILABİLECEK TAZMİNAT DAVASI

 

T.C. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ E. 2011/10548 K. 2012/222 T. 17.1.2012

• TAPU TESCİLİNİN TUTULMASINDAN DOĞAN SORUMLULUK ( Tapu Kaydının Mahkeme Kararı İle İptal Edildiği/Tazminat Davası – 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi İçinde Hazine Aleyhine Dav devamını oku

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN BİR PARÇASI OLDUĞUNDAN TAZMİNAT HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR.

TIR ŞOFÖRLERİNDE SEFER PRİMİ ÜCRETİN BİR PARÇASI OLDUĞUNDAN TAZMİNAT HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKİR.

Sefer primi, uygulamada harcırah olarak adlandırılmakta ve gidilen ülkeye göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözü edilen sefer primi, yol geçiş ücretleri ve diğer masraflar için verilen, Türkiye’ye dönüşte belge karşılığı kapatıla devamını oku

BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞANLARIN HAKLARI (TAZMİNAT, İZİN, ÜCRET, MESAİ)

BASIN İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALIŞANLARIN HAKLARI (TAZMİNAT, İZİN, ÜCRET, MESAİ)

Ülkemizde işçiler hakkında genel kanun olan İş Kanunu geçerli olsa da bazı mesleklerde diğer kanunlar geçerli olmaktadır. Buna örnek olarakta Basın İş Kanunu verilebilir. Basın İş Kanunu 1952 tarihli ve halen değişikliklerle yürürlükte olan 5952 sayıl devamını oku