İşe iade davası ne Kadar Sürer? Ne Zaman Sonuçlanır?

İşe iade davası ne Kadar Sürer? Ne Zaman Sonuçlanır?

 

İş kanununa göre işveren tarafından herhangi bir geçerli neden belirtilmeksizin iş sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda işçi işe iade davası açarak dava sonucunun işçi lehine sonuca ulaşması durumunda fesih geçersiz sayılarak işçi işine geri dönmek için tekrar başvuru yapabilme hakkına sahip bulunmaktadır. İşe iade davası açabilmek için en önemli kural işçinin iş kanunu kapsamında çalışıyor olmasıdır. İşe iade davası açabilmek için iş sözleşmesi feshinden itibaren 1 ay içerisinde arabulucuya başvuru yapılması, arabulucuda sonuç alınamaması durumunda ise arabulucunun tutmuş olduğu son tutanak tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde dava açılması gerekmektedir. Hukuk mahkemeleri kanununa göre işe iade davası en geç 2 ay içerisinde sonuçlandırılmalıdır.

İşe İade Davasında Sonuç

İşe iade davasında işçinin haklı bulunması durumunda işçi 10 gün içerisinde işverene başvuruda bulunarak işe iade talebi oluşturur. İşçinin işe iade başvurusu yapmış olduğu tarihten itibaren 1 ay içerisinde işveren işçiyi işe başlatmak zorundadır. Ancak işverenin işçiyi tekrar işe başlatmak istemiyor ise işçinin hak etmiş olduğu tüm tazminatları ödeyerek işe başlatmama hakkına da sahip bulunabilmektedir. Mahkemelerin iş yoğunluğuna göre işe iade davasında sonuçlanma süreci değişim gösterebilmektedir. İşten çıkartılan her işçi işe iade davası açamamaktadır. Bunun sebebi ise işverenin haklı olması durumunda işçiyi işten çıkartmasında işe iade davası geçersiz sayılmaktadır.

Etiketler: İşe İade Davası Ne Kadar Sürer? Ne Zaman Sonuçlanır?,