İşe İade Davalarında Süreç Nasıl İşler?

İşe İade Davalarında Süreç Nasıl İşler?

İşe İade Davalarında Süreç Nasıl İşler?


İşe iade davaları işçilerin haksız yere işten çıkarılmasına karşılık olarak haklarının korunması için açılan davalardır. Bu davanın açılması için işçinin haksız yere sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması gerekir.

İşe İade Davası Nedir?

İş sözleşmesi eğer işveren tarafından feshedilirse işçiyi korumak amaçlı işe iade davaları açılmaktadır. Dolayısıyla işe iade davaları bu anlamda işçinin güvenceye alınması maksatlı ortaya çıkmış olan bir davadır. İşveren haksız ve geçersiz bir sebepten işçiyi işte çıkarırsa işe iadesi bu davalar ile talep edilebilir. İşe iade davasının kimler tarafından açılabileceği de bu noktada merak edilmektedir. Sözleşmesi haksız yere sonlandırılmış her işçi tarafından işe iade davasının açılması mümkündür. İşveren tarafından böyle bir davanın açılması mümkün değildir. İşe iade davası işçi tarafından açılır ve işveren de davalı konumunda olur. Birçok kişi tarafından da işe iade davalarında süreç nasıl işler merak edilmektedir.

İşe İade Davası Açmak İçin Şartlar Nelerdir?

İşe iade davası açılması için birtakım şartlar bulunmaktadır. İşe iade davalarında süreç nasıl işler? İşe iade davasının açılması için ne gibi şartların gerçekleşmesi gerekir? İşe iade davasının açılması için öncelikle işçi tarafından arabulucuya başvurmak gerekir. Bu davalarda arabuluculuk mecburdur ve bu şartın mutlaka yerine getirilmesi gerekir. İşçinin işe iade davası açabilmesi için işyerinde 30 kişiden fazla çalışan olması gerekir. Aynı zamanda işçinin en az 6 aydır çalışıyor olması yani o firmada 6 aylık bir kıdeme sahip olması gerekir. İşe iade davasının açılması için işveren tarafından işçi sözleşmesinin haksız yere feshedilmiş olması gerekir. İşçinin istifa etmesi ya da karşılıklı anlaşma ile sözleşmenin feshinde işe iade davası açılamaz. 

İşe İade Davalarının Sonuçları Nelerdir?

İşe iade davalarında süreç nasıl işler öğrenildikten sonra sonuçların neler olacağı da merak edilir. Açılan işe iade davalarının sonucunda eğer işçi haklı görülürse mahkeme işe iade kararı verir. İşe iade kararının kesinleşmesinden itibaren işçi, 10 iş günü içerisinde işverene başvurarak işe iadesini talep etmelidir. Bu tarihten itibaren işveren 1 ay içerisinde işçiyi , tekrardan işe başlatmalıdır. Aksi takdirde mahkeme tarafından belirlenen işe başlatmama tazminatını ve boşta geçen süre ücretini işçiye ödemek zorundadır.


Etiketler: ,