Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası, kira ilişkisi kurulduktan sonra taşınmazın el değiştirmesine bağlı olarak yeni malik tarafından açılabilecek bir dava türüdür. Yeni malik taşınmaz ile birlikte eski malikten kira sözleşmesini de devralarak aynı şartlarda sürdürme yetkisine sahiptir.

Aynı şekilde yeni malikin kendisi, üst veya altsoyu, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler de taşınmaz ile ilgili ihtiyaçlarını neden olarak göstererek kira sözleşmesini feshetme hakkına sahiptirler.

Ancak ihtiyaç yöntemi ile kira sözleşmesinin feshedilebilmesi için taşınmazın el değiştirdiği tarih baz alınmalıdır. Bu tarihten sonraki ilk bir ay içerisinde kiracıya yazılı bir şekilde fesih bildirilmelidir. Ancak altı sonra da tahliye davası açılabilmektedir.

Ancak yeni malik dilerse sözleşmeyi sona erdirme hakkını şu şekilde kullanabilmektedir. Sözleşmenin süresinin bitim tarihinden ilk bir ay içerisinde de tahliye davası açarak kiracının konutu veya iş yerini boşaltmasını talep edebilmektedir.

Yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası içerisinde gösterilecek olan nedenin yani ihtiyacın samimi ve gerçek bir nedene dayanıp dayanmadığını inceledikten sonra tahliye için mahkeme karar verebilmektedir.

Yeni Malik İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları

Yeni malikin ihtiyaçları nedeni ile taşınmazın tahliye edilmesi gerekebilir. Ancak bunun için kiracı ile yeni malik arasındaki kira sözleşmesinin feshedilmesi gerekmektedir.

Bunun için dava açılması ve dava şartlarının da incelenerek kabul edilmesi şartı bulunmaktadır. Eğer yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için gerekli olan şartlar taşınmaz ise davanın reddine karar verilebilmektedir. Bu şartlar ise şu şekilde sıralanır:

  • Kiralanmış olan taşınmazı kira sözleşmesi içerisinde devralan yeni malikin kendisinin, altsoyunun, üstsoyunun, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişi veya kişilerin taşınmaza ihtiyaçlarının olması gerekmektedir.
  • Bu ihtiyacın ise sürekli olması ve zorunlu olmakla birlikte samimi ve gerçek bir ihtiyaç olması şartı aranmaktadır.
  • İhtiyacın edinme tarihinden itibaren bir ay içerisinde kiracının durumdan yazılı bir şekilde haberdar edilmesi gerekmektedir. Ancak bu yazılı bildirimden sonra altı ay içerisinde dava açılabilmektedir.
  • Altı aylık süre dışında kira sözleşmesinin süresi bittikten sonraki ilk 1 ay içerisinde yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açılabilmektedir.

Tahliye İşleminden Sonra Taşınmazın Başka Birine Kiralanması

Yeni malik gerekli tahliye işlemini yaptırdıktan sonra herhangi bir haklı sebep olmadan veya kiralanan taşınmazın üzerinden üç yıl geçmediği sürece yeni bir kiracıya taşınmazı kiralayamamaktadır.

Eğer yeni malik bu kurala uymaz veya aykırı bir davranış içerisinde bulunur ise eski kiracısından son kira yılı içerisinde almış olduğu bir yıllık kira bedelinden az olmamak şartı ile tazminat ödemek zorundadır.

Yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası için görevli mahkemesi ise Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Bu dava türü için yetkili olan mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yerdeki Sulh Hukuk Mahkemesi olarak kabul edilmiştir.