Tapu İptal Davası, Avukatı

Tapu İptal Davası, Avukatı

Tapu İptal Davası 

Tapu iptal davası tapu kayıtlarının kanuna aykırı veya yanlış düzenlendiği durumlarda açılarak hukuka uygun olabilmesi için tapunun düzenlenmesini amaçlayan davalardan biridir. 
Mirasa konu olan tapular için tapu iptali ve tescil davası açılabileceği gibi, kamulaştırma nedeniyle düzenlenen tapu belgeleri için de dava açılabilir. Tüm bu süreçlerin en sağlıklı şekilde yönetilebilmesi için tapu iptal davası avukatı tutulması daha faydalı olacaktır. 

 

Tapu İptali Davası Nedir? 

Tapu iptali davasının yukarıda da belirtildiği gibi çeşitli nedenlerle tapunun yanlış veya hukuksuz şekilde düzenlenmesi halinde, gerekli düzeltmenin yapılması için tapu sahibinin veya avukatının açmış oldukları davalardır. Bazen art niyetli bir şekilde tapu belgelerinde hukuksuzluk söz konusu olabileceği gibi, bazen de yanlış değerlendirme veya gözden kaçan durumlar sebebiyle de yanlış düzenlenme söz konusu olabilmektedir. 
Anayasal bir hak olan mülkiyet edinme hakkının korunması için tapu iptali ve tescil davası açmak, vatandaşlara verilen hukuki haklardan biridir. 


Tapu İptal ve Tescil Davası Kimlere Karşı Açılabilir? 

Tapu kayıtlarınca taşınmaz üzerinde hak sahibi olan kişilere karşı açılmaktadır. Burada tapuda hak sahibi görünen kişinin vefat etmiş olması durumunda, dava kişinin mirasçılarına yönelik de açılabilir. 


Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır? 

Tapu iptal davası tapudaki taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemelerinden birine başvurularak açılır. Gayrimenkulün bulunduğu yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemeleri dışında herhangi bir yerde dava açılması söz konusu değildir. 
Başka bir mahkemeye tapu iptal ve tescil davası için başvuru yapılması söz konusu değildir. Dava açılabilmesi için gayrimenkulün tapusunda gerekli şartların sağlanmış olması gerekiyor. 
Tapu iptal davası dilekçesinde, davaya konu olan taşınmazın tüm detaylarına yer verilmesi gerekir. Özellikle hukuka aykırı olan durumların net olarak belirtilmesi önemlidir. Ayrıca tapu kayıt bilgileri de dilekçede yer alır. Bunların yanı sıra dilekçede bilirkişi talep ettiğiniz hususları ve dinlenecek tanıkların ne için ifadelerine başvurulacağı gibi konularında olması faydalı olacaktır. 


Tapu İptali Davası Hangi Sebeplerle Açılır? 

Aşağıdaki sebeplerle tapu iptal ve tescil davası açılabilir. 
•    Aile konutu sebebiyle tapu iptali davaları açılabilir. 
•    Gayrimenkule uygulanan imar sebebiyle meydana gelen uygunsuz tapu düzenlemeleri, yine bu davaların konularından biridir. 
•    Vekâlet yetkisinin kötüye kullanılmış olması sebebiyle düzenlenen tapular için iptal davası açılabilir. Yani gayrimenkulün satışı için yetki verilen vekilin, yetkisini aşarak işlem yapması durumunda mal sahibi tapu iptal davası açabilir. 
•    Mirastan mal kaçırma durumlarının söz konusu olması halinde de tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. 


Tapu İptal Davası Avukatı Tutmak Zorunlu Mu? Avukat Tutmanın Önemi 

Tapu iptali ve tescil davası avukatı tutmak zorunlu değildir. Ancak özellikle resmi belgelerin düzenlenmesinde ortaya çıkan hukuka aykırı durumlarda, profesyonel destek alınmasının önemi büyüktür. 
Davayı açmadan önce veya davayı açtıktan sonra mahkeme devam ederken tapu iptal davası avukatı tutarak, sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlayabilirsiniz. Alacağınız avukatlık hizmeti sayesinde, davayı açma amacınıza en uygun sonuçların mahkemeden çıkmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle bu alanda tecrübeli avukatların verecekleri hizmet, sürecin lehinize sonuçlanma ihtimalini artırır.