Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası

Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Tahliye Davası, eğer kiralanan konut veya iş yeri taahhüt edilen tarih içerisinde tahliye edilmez ise kiraya veren kişinin açacağı bir dava türüdür. Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davasının bir ay içerisinde açılması gerekmektedir.

Kiracı ile kiraya veren arasında kira akdinin başlaması ile birlikte konutun veya iş yerinin kullanıma uygun hale getirilmesinden sonra hangi tarihte tahliye edileceğinin belli olduğu taahhütnameye tahliye taahhütnamesi adı verilmektedir.

 Tahliye taahhüdü ile ilgili ve kiracının tahliye edilmesi ile ilgili tüm hususlar Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi içerisinde açıkça düzenlenmiştir.

Tahliye Taahhüdünün Geçerli Olması İçin Şartlar

Tahliye taahhüdünün geçerliliğinin kabul edilmesi için aranan şartlar şu şekilde açıklanabilmektedir:

  • Tahliye taahhüdünün kesinlikle yazılı bir şekilde yapılması gerekir. Bu şart geçerli bir şart olduğu için yazılı olmayan şekilde yapılacak olan herhangi bir taahhüdün sonuç doğurmayacağı da kanun maddeleri ile netlik kazanmıştır.
  • Bunun dışında geçerli olan kanun maddesinde herhangi bir şart aranmamaktadır. Ayrıca taahhüdün noterde düzenlenmesi şart değildir. Adli yazılı şekilde hazırlanmış olan taahhütler de geçerli olarak kabul edilmektedir.
  • Tahliye taahhüdünün üzerinde tahliye tarihinin kesin ve net olarak belirli bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Kiracının tahliye taahhüdünün ay, gün veya yıl olarak değil ancak kiracı ve kiraya veren kişi arasında belirlenmiş bir tarih şeklinde yazılması yeterli görülmektedir.
  • Ancak kiracı ile kiraya veren arasında herhangi bir tahliye tarihi belirlenemiyor ise taahhüt verildikten sonra belirlenmiş ise yine de bu geçerli bir durum olarak sayılmamaktadır.
  • Her ne kadar tahliye taahhüdü kiracı tarafından korunmadan feragat olarak algılanıyor olsa da kanun koyucular herhangi bir duruma karşı kiracıyı da koruma altına almıştır. Bunun için de hazırlanmış olan tahliye taahhüdünün geçerli olarak kabul edilebilmesi için öncelikli olarak konutun veya iş yerinin kiracıya teslim edildikten sonra tarihin verilmiş olması şartı aranmaktadır.
  • Kanun koyucunun özellikle bu şartı hazırlamasının esas nedeni ise kiracıyı belirsiz bir şekilde tahliye edebilme durumu içerisinden korumaktır. Özellikle boş tahliye kağıdının imzalanması gibi durumlarda bu tarz durumlar ile karşılaşılabilmektedir.

Tahliye Davasının Tarafları

Tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davasının açılabilmesi için yetki her zaman kiraya veren kişiye aittir. Bunun için de herhangi bir nedenden dolayı kiraya verene sıfatına sahip olmayan bir kişi tarafından kiracıya karşı bir tahliye davası açılamamaktadır.

 Ancak kiraya veren taraf olan sıfat birden fazla kişi olarak görünüyor ise paydaş çoğunluğu baz alınarak, elbirliği ile mülkiyet sıfatı kullanılarak da tahliye davası açılabilmektedir. Birden fazla paydaş aracılığı ile açılacak olan tahliye davası için diğer paydaşların da onayının alınması gerekmektedir.

Eğer kira sözleşmesi sırasındaki kiraya veren kişi daha sonra el değiştirmiş ise yeni kiraya veren kişi kira sözleşmesinin sahibi olacağı için dava açma yetkisi kazanabilmektedir.