Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkartılır?

Kiracı ve mülk sahibi arasında herhangi bir sözleşme olmaksızın gerçekleşen barınma süreçlerinde bir takım zorluklar bulunmaktadır. Özellikle sözleşmesi olmayan kiracı nasıl çıkarılır? Konu özelinde malik şahısların merak ettiği sorunlar özelindeki detaylara göz atalım. İşyeri veyahut konut benzeri mülklerde geçici eşya kullanıcısı kiracılar ve maliki ile belirli bir kira sözleşmesi yok ise iki tarafında karşılıklı hukuki hakları üzerinden bir süreçle karşılaşmak olasıdır. Ülkemizde milyonlarca ailenin ve akabinde kiracının olması dolayısıyla ev sahipleri ve kiracılar arasında bir takım sorunların olması da yadsınamaz bir gerçek olarak göze çarpmaktadır. Yasaların, kontrat ya da taahhütname benzeri hukuksal işlemleri ısrarla vurgulaması kiracı ve ev sahipleri arasında yaşanabilecek olumsuz sonuçların da önüne geçebilmektedir.


Kira sözleşmesi olmaksızın kişisel söz ve hükümler aracılığıyla devam eden kiracı ve ev sahibi ilişkisinde yasaları kapsayan birkaç unsura değinmek gerekiyor. Doğal gaz, su ve elektrik aboneliklerinin kiracının üzerine olması yasalar nezdinde kiracıya hukuki haklar sunmaktadır. Kiracının ev sahibine mülk ödemelerini banka hesaplarından göndermesi de kiracı sıfatını pekiştiren durumlar arasında gösterilebilir. Peki, sözleşmesi olmayan kiracı hangi durumlarda evden çıkarılabilir? Ve süreç nasıl işlemektedir?


Kira Sözleşmesi ve Önemi
Borçlar Kanunu 299. Maddesinde kiracı ve mülk sahiplerinin hakları detayları olarak bildirilmekte ve korunmaktadır. Kira sözleşmeleri her iki tarafın yaşayabilecekleri maddi ve manevi sorunların önüne geçmek için oldukça önemli bir işleve sahiptir. Kira kontratlarında kira bedelinin, yapının ve eşyanın kullanımın yanı sıra kira bedeli ve geçerlilik süresinin de net bir şekilde dile getirildiği yasal bir mevzuattır.


Kiracı ve malik olan kişinin karşılıklı anlaşmaya dayalı imzaladıkları bu kontratların noter onaylı yapılması sözleşmenin geçerliliği hususunda ekstra bir ayrıcalık sağlamayacaktır. Sözleşmenin olmadığı durumlarda da hukuk ve ahlaki açmazlar kiracı ve malik sahibi özelinde belirli yaptırımlara sahiptir. Oluşabilecek haksız durumlarda kira sözleşmesinin ev sahibi ya da kiracıya özel bir ayrıcalık sağlamayacağı açıktır. Ev sahibi ve kiracı arasında kontratsız yapılan sözlü ve kişisel anlaşmaların da belirli fatura ve ödeme yöntemleriyle yasal norma vardığını eklememiz gerekiyor. 

 

Kontratsız Kiracının Hakları Nelerdir?

Noter tasdikli ya da yazılı ispata dayalı anlaşmaların da kira kontratı olmayan kiracının hakları noktasında önemli olduğunu belirtmeliyiz. İspat kolaylığına dayalı elektrik, su ya da doğalgaz fatura ödemelerine ek olarak banka hesabından yapılan kira ödemeleri de ispat hukuku açısından önem arz etmektedir. 


Sözleşmesi Olmayan Kiracıyı Tahliye İçin Geçerli Nedenler

Yasalarda yer alan tahliye şartlarına uygun davranmak zorunda olan mülk sahiplerinin kiracıyı sözlü ve davranışsal yetersiz gerekçelerle evden çıkarması mümkün değildir. Bu sebeple haklı nedenlere göre hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Evin malik değişimi, malik sahibinin ev gereksinimi, icra takibi ya da gayrimenkul tadilatı benzeri nedenler kabul edilebilir. Herhangi bir kontratın olmadığı durumlarda kiranın aksamasına örnek olarak banka hesap dökümleri gösterilebilir. Kiracının tahliyesini sonuçlandırabilecek en önemli yasal etken olarak da; bir kira yılı içerisinde iki kez haklı ihtarda bulunmayı gösterebiliriz. Kira kontratının geçersizliği ya da süresinin dolmasıyla da yasal bir tahliye süreci başlayacaktır. 

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Haklı gerekçelerle yapılan tahliye taahhütlerinde ev sahibinin kiracı tahliyesini ne kadar süre içerisinde gerçekleştirdiği merak edilmektedir. Bu süre mahkemenin yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sözleşmesi olmayan kiracı nasıl çıkar? Sorusuna ek olarak haklı gerekçelerle sunulmuş ihtarnamelerin belirlenen süreler içerisinde gerçekleşmemesi durumunda mahkeme devreye girmektedir. Bu durumda malik sahibi kiracıya tahliye davası açacak ve karar sürecinin noktalanmasını bekleyecektir. 
Kira sözleşmesinin bittiği noktada tahliye kararı verilmektedir. Ancak sözleşmesi bulunmayan kiracı ile malik sahibi arasındaki ihtarname sürecinin durumu tahliye sürecinin ağır ya da hızlı bir şekilde ilerlemesine neden gösterilebilir. 


Kira Sözleşmesi Olmayan Kiracı Nasıl Çıkarılır?

•    Ev sahibinin, mülkünde yar alan şahıs ya da şahısların kiracı statüsünde olduğunu kanıtlamak yükümlülüğü vardır. 
•    Kira dekontları, sözleşmesiz kira anlaşmaları ve belirli tarihlerde yapılan ödemelerdeki aksamalar mahkemeye sunulacak kanıt niteliği taşıyan unsurlar. 
•    Kiranın başlama tarihi ve para ödemelerinde dijital ya da ıslak imza tahliye sürecini hızlandıracaktır. 
•    Fuzuli işgal niteliği taşıyan sözleşmesiz kiracı takibi ve davasında yapılan reddetme hallerine karşı sunulacak kanıtlar tahliye davasında önemli bir yer tutmaktadır. 

•    Mülk sahibinin evinde oturan kişi ya da kişilerin kiracı olarak kanıtlayabileceği belgeleri olmadığında fuzuli işgal davasına başvurması tahliye sürecini hızlandıracak diğer haklar arasındadır. 
Sözleşmesiz kiracı tahliye davalarında ev sahibi ve kiracının karşılıklı yasal hakları bulunmaktadır. Bu kuralı ihlal eden kiracı ise ev sahibinin tahliye sürecini hızlandıracak belge ve kanıtlar üzerinden yasal hakkını savunması gerekmektedir. Tahliye davalarının hızlı bir şekilde ilerlemesi için haklı sebep ve gerekçelerle hareket etmelisiniz. Kiracı ya da ev sahibinin sözleşmesiz kira, elektrik, doğal gaz ya da su fatura ödeme dekontları yasal mevzuat gereği büyük bir önem taşımakta ve tahliye davalarında kullanılmaktadır.