SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NDA SÜRE UZATIMI-EMSAL KARAR

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NDA SÜRE UZATIMI-EMSAL KARAR

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU’NDA SÜRE UZATIMI-EMSAL KARAR

Sigorta Tahkim Komisyonu ülkemizde sigorta konusunda sigorta ettiren, sigortacı veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayanların arasında çıkan uyuşmazlıkların çözümünde rol oynamaktadır. Bu kapsamda da Sigorta Tahkim Komisyonu’nun kanuni dayanağını Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi oluşturmaktadır. Kanuni olarak eğer bir boşluk bulunursa bu konuda da Hukuk Muhakameleri Kanunu’nun ilgili maddeleri göz önüne alınmaktadır.

Sigorta Tahkim Komisyonunu Hukuk Muhakameleri Kanunu’nun 407. Maddesinden başlayan Tahkim başlıklı bölümlü kanunlara da boşluk bulunması durumunda tabidir. Bu kapsamda da Tahkim Süresi’de Hukuk Muhakameleri Kanunu 427. Maddesi çerçevesince süre konusuna değinilmesi gerekir. İlgili madde şu şekildedir:

MADDE 427- (1) Taraflar aksini kararlaştırmadıkça, bir hakemin görev yapacağı davalarda hakemin seçildiği, birden çok hakemin görev yapacağı davalarda ise hakem kurulunun ilk toplantı tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde, hakem veya hakem kurulunca esas hakkında karar verilir.

(2) Tahkim süresi, tarafların anlaşmasıyla; anlaşamamaları hâlinde ise taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece uzatılabilir. Mahkemenin, bu konudaki kararı kesindir.

            Bu madde çerçevesince ikinci fıkraya bakılığında taraflar tahkim süresini kendileri belirleyebilmektedir. Fakat bir belirleme olamaması durumunda taraflardan biri mahkemeye başvurabilmektedir. Bu başvuru sonucunda mahkemenin vermiş olduğu karar kesin nitelikte bir karar olmaktadır. Yani taraflar araların tahkim süresi konusunda anlaşma sağlayamamaları durumunda taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkeme kesin bir şekilde karar vererek tahkim süresini belirlemektedir. Bu konu süre uzatımı konusunda da geçerlidir.

Aşağıda da Sigorta Tahkim Komisyonu’nda başvurulan süre uzatımına muvafakat verilmemesi neticesinde açılan davada süre uzatımın mahkeme tarafından karar verildiği görülmektedir.

T.C

   İstanbul Anadolu

3. Asliye Ticaret Mahkemesi

                                                                                                           DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO         :

KARAR NO      :

HAKİM                        :

KATİP              :

DAVACI                      :

VEKİLİ             :Av. İSMAİL YILDIRIM

DAVALI                       :

TALEP             :Diğer Değişik İşler

TALEP TARİHİ :18/06/2019

KARAR TARİHİ            :19/06/2019

            Davacı vekilinin hakem heyeti karar verme süresinin uzatılmasına ilişkin dilekçesi incelendi.

            GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

            Talep eden vekilinin dilekçesi, Sigorta Tahkim Komisyonunun cevabi yazısı ekindeki hakem heyeti dosyası birlikte incelendiğinde;Sigorta Tahkim Komisyonuna 2018.E..... sayılı başvuru yapıldığını, Sigorta Tahkim Komsiyonu kararında müvekkil .... lehine .... tazminata hükmediğini, Sigorta şirketi hakem kararına 2018.i..... sayı ile itiraz ettiğini, İtiraz komisyonu 17.01.2019 tarihli ara kararında ölüm ile kaza arasında illiyet bağının tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine karar verildiğini, yasal olarak 2 ay olan karar verme sürelerinin Adli Tıp Raporunun celbi gecikebileceğinden karar verme süresinin 4 ay uzatımı için tarafların muvafakatını sorulduğunu, Bunun üzerine taraflar 4 ay daha süre uzatımı için muvafakat verildiğini, 4 aylık ek süreye rağmen adli tıptan halen rapor gelmediğini, 20/06/2019 tarihinde ek süre de dolacağı göz önüne alınarak, 2018.i..... nolu dosyadaki tahkim süresinin HMK 427/2 gereği İstanbul üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalından rapor gelene kadar en az 2 ay süre verilmesini talep ettiği görülmüştür.

            5684 sayılı yasanın 30/23 maddesi bu yasada hüküm bulunmayan konularda Hukuk Muhakameleri Kanunu’na atıf yapmıştır.

            6100 sayılı HMK’nun 427/2 maddesinde “Tahkim süresi tarafların anlaşmasıyla, anlaşamamaları halinde ise taraflardan birinin başvurusu üzerine mahkemece uzatılabilir. Mahkemenin, bu konuda kararı kesindir” olarak belirtilmiştir. Tüm bu sebeplerle Hakem heyeti dosyası kapsamı itibari ile rapor süreci devam ettiği anlaşılmakla talebin kabulüne, heyetin karar verme süresinin 19.07.2017 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.

            K A R A R: Ayrıntıları ve gerekçesi yukarıda belirtildiği üzere ;

            1-Hakem heyeti dosayası kapsamı itibari ile rapor süreci devam ettiği anlaşılmakla talebin KABULÜNE, heyetin karar verme süresinin 19.06.2017 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA,

            2-İş bu ara kararın taraflara tebliğine,

            Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kesin karar verildi. 19/06/2019

Katip .......                                                                                                                 Hakim ......

e-imzalıdır                                                                                                                e-imzalıdır

İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu olarak Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kâğıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu bölgeleri ile Bursa ve Kocaeli şehirlerindeki ayrıca Darıca ile Gebze bölgesindeki müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Daha detaylı bilgi edinmek için Avukat İsmail Yıldırım Hukuk Bürosu iletişim bölümünden iletişime geçebilirsiniz.