Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası

Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Muris muvazaası tapu iptali ve sicil davası, miras bırakanın mirasçılarından mal kaçırmak için çeşitli yöntemleri kullanarak gerçekleştirmiş olduğu hileli işlemler sonrası açılan davadır. Burada miras bırakanın mirasçılarını zarara uğratmak kastının bulunması gibi durumlar aranmaktadır. Buna göre hak kaybına uğrayan mirasçının muris muvazaası tapu iptal ve tescil davası açması söz konusudur.

Miras bırakanın vefat etmesinin ardından açılabilecek bu davalarda, mirasçılardan herhangi birini kayırma veya mal kaçırma şüphesinin bulunması gerekir.

 

Muris Muvazaası Tapu İptal ve Tescil Davası Nedir?

Miras bırakan kişinin asıl niyeti başka olmasına rağmen mirastan mal kaçırma amacıyla herhangi biriyle yapmış olduğu anlaşmalar sonrası, mirasçıların hukuksuzluğu gidermek için açtıkları davalara muris muvazaası denilmektedir.

Aşağıda şartları ayrıntılı yer verildiği gibi görünürde sözleşme varsa da, asıl amaç farklıdır ve genellikle üçüncü tarafı aldatma amacı güden davranışlardır.

 

Muris Muvazaası Şartları Nelerdir?

Aşağıdakilerin sağlanmış olması, muris muvazaası için gereklidir;

 

Gizli Anlaşma

Mirasçı ile miras bırakan arasında gizli bir anlaşmanın olması gerekir. Esasen ortadaki yasal gözüken işlemin haricinde tarafların kendi aralarındaki anlaşmaya göre yasal anlaşmanın herhangi bir hükmü yoktur.

Burada gizli anlaşmanın illaki yazılı olma zorunluluğu yoktur. Taraflar arasında irade örtüşmesinin olması yeterlidir. Dolayısıyla yazılı veya sözlü olarak irade uyuşmasının olması gerekiyor.

Diğer Mirasçıların Aldatılma Amacının Güdülmesi

Mirası bırakanın yapılan işlemin tarafı bulunmayan diğer mirasçıları aldatma amacının oluşması da gerekir. Burada daha çok mal kaçırma amacına bakılır.

Görünüşteki İşlem Koşulu
Burada mirasçının çocuğuna hayattayken herhangi bir mal varlığını bağışlama veya ölene kadar bakımın üstlenilmesi gibi hileli yolların olup olmadığı dikkate alınır. Ayrıca gerçekten satış olmasa da satış sözleşmesi yaparak malvarlığının gizli anlaşma bulunan mirasçıya verilmesi şartı da aranır. Dolayısıyla bu işlemlerin esasında sahtelik mevcuttur.

Görünürdeki bu işlemlerin arkasında gizli bir anlaşma olacağı için, bunlar muris muvazaası şartları arasındadır.

Mirastan Mal Kaçırma Davasında Zaman Aşımı Süresi Nedir?

Muris muvazaası davasının herhangi bir zaman aşımı bulunmamaktadır. Miras bırakanın ölümünün ardından açılabilecek bu dava için belirli bir süre olmadığı gibi, hak düşürücü benzer engellerde yoktur.

Mirastan mal kaçırmanın yasal durumunun Yargıtay tarafından verilen kararlar etrafında şekillendiğini söylemek mümkündür. Kanunda bu davalara konu olabilecek sorunlar için belirli maddeler bulunsa da, daha önceden Yargıtay tarafından verilmiş kararlarda ayrı bir önem teşkil etmektedir.