Kiracı Tahliye Taahhütnamesi 

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi 

Kiracı Tahliye Taahhütnamesi 

Tahliye Taahhütnamesi, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiracı korumaya yönelik olarak imzalanan bir sözleşmedir. Kiracı çıkarma problemi çoğu kişinin yaşamış olduğu sorunlardan biridir. Kiracını haklarını koruyabilmek için ise tahliye taahhütnamesi sözleşmesi imzalanmıştır. 


Tahliye taahhütnamesi nedir, tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır, örnekleri nasıldır, taahhütname ile tahliye ne kadar sürer gibi pek çok konu oldukça merak edilmektedir. Hem kiracılar için hem de kiraya veren kişiler için kiracı çıkarma işlemi bir probleme dönüşebilir. Türk Borçlar Kanunu kiracıyı korumaya yönelik bir sözleşme hazırlamıştır. Fakat imzalanan bu sözleşme aynı zamanda kiraya veren kişinin haklarını da koruyabilmek için bazı durumlarda kiracının tahliyesi imkanını da tanımıştır. 


Kiracı Tahliye Taahhütnamesi İle Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kiracılarınızla sorun yaşıyorsanız ve tahliyesini istiyorsanız hukuka uygun olarak çıkarmak en doğrusu olacaktır. Tahliye taahhütnamesi, kiraya veren kişilerin kiracılarını tek başına kiracı çıkarma hakkı tanımaz. İlk olarak kiracı tahliyesini sağlamaya yönelik olarak hukuki imkanlarını kullanma hakkını tanımaktadır. Türk Borçlar Kanunu, 352.maddesine göre elinde geçerli bir sebebi olan kişilere iki şekilde tahliye taahhütnamesi önermektedir:


●    Bunlardan ilki dava açmaktır. Dava açmak suretiyle kira veren kişiler, kiracıları evden çıkarabilir. Bu davanın adı ise tahliye davasıdır. Kiracı çıkarma davası tahliye taahhütnamesine göre kiracı, taşınmazı boşaltmak için beyan ettiği tarihten itibaren bir aylık süre içerisinde açılmalıdır. 
●    Bir diğer öneri ise icraya başvuru yapmaktır. İcraya başvuran kişiler tahliye taahhütnamesine dayanarak kiracının tahliyesini isteyebilir. 
Tahliye taahhütnamesi ile kiracı çıkarma süreci, hukuki teknik bilgilere dayanmaktadır. Bu sebeple bu süreç içerisinde bir avukattan hukuki destek imkanı alınması önerilmektedir. Özellikle bir tahliye taahhütnamesi hazırlanırken bir avukattan destek almak olası problemlere karşı bir önlem olabilir. 


Tahliye Taahhütnamesi İçin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamesinin geçerliliğini sağlayabilmesi için belli başlı geçerlilik şartları bulunmaktadır. Bu şartların birçoğu kanuni düzenlemelere göre hazırlanmıştır. Taahhütname hazırlanırken bir geçerlilik şartının eksik veya hatalı yazılması, tahliye taahhütnamesinin geçersiz olmasına sebep olacaktır. Bu sebeple tahliye taahhütnamesi mümkünse alanında uzman bir avukat tarafından yazılması önerilir. İşte tahliye taahhütnamesi için geçerlilik şartları…
Geçerlilik şartlarından ilki; tahliye taahhütnamesi yazılı şekli tabidir. Yani kiralanan yerin tahliyesinin belirlenen tarihte boşaltılacağı yazılı bir şekilde beyan edilmelidir. Bir kağıt üzerinde tahliye tarihinin belirtilmesi ve imzalanmış olması yeterlidir. Tahliye taahhütnamesinin imzalanmış olması yeterlidir. Ancak isteyen kişiler noterin onayına da müracaat edebilir. Türk Borçlar Kanunu tarafından hazırlanan sözleşmeye göre noterin imzası zorunluluk değildir. Sadece isteyen kişiler yaptırabilir. Fakat sözleşmesinin noterde yapılmış olması, tahliye sürecinin kolaylaşmasına da yardımcı olmaktadır. Sözleşmenin noterde imzalanmış olması, kiracının itiraz etme durumunu azaltır. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarından bir diğer de tahliye taahhütnamesinde taşınmazın boşaltılacağı tarihin net bir şekilde belirlenmiş olması gerekir. Bir tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için en önemli noktalardan biridir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tahliye tarihinin gün-ay- yıl olarak belirtilmesidir. Tahliye taahhütnamesinde tahliye tarihi muğlak değil net olmalıdır. Bunun yanı sıra gün-ay-yıl olmayan tarih yerine örnek olarak 2022 Kurban Bayramının 3.günü gibi tarihlerde kabul edilmektedir. Temmuz 2022 veya Ağustos 2022 gibi tarihlerin geçerliliği ise tartışmalıdır. Fakat Yargıtay, bu tarihleri Temmuz ayının son gününü tahliye tarihi olarak belirlediğini de ifade etmektedir. 


Tahliye taahhütnamesi veren kişinin iradesi hür olmalıdır. Geçerlilik şartlarından en önemlisi ide taahhütname imzalayan kiracının iradesinin özgür olması gerektiğidir. Türk Borçlar Kanunu tarafından hazırlanan bir sözleşme olduğu için imzalayan kişinin sakat veya engelli olmaması hür iradeli olması gerekir. Eğer imzalayan kişi, hür iradeli değilse Türk Borçlar Kanununa göre sözleşme bir yıl içerisinde bozulmalıdır. 


Geçerlilik şartlarından belki de en önemlisi; tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinin imzalanması sırasında veya öncesinde verilmemesi gerektiğidir. Tahliye taahhütnamesinin ne zaman alınacağı soruları oldukça merak edilmektedir. Taahhütnamenin geçerli olabilmesi için kiralanan taşınmazın kiracıya teslim edilmesinden sonra alınması gerekir. Kanuna göre bu süreç 15 gün ile 1 ay arası olarak değişiklik gösterebilir. Bu şartın en önemli amacı, kiracıyı zor durumda bırakmamak ve kiracının haklarını koruyabilmektir. Sonuç olarak tahliye taahhütnamesi, kira sözleşmesinin yapılmasından ve taşınmazın tesliminden sonra alınmalıdır. 


Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Hazırlanması Gerekir?

Tahliye taahhütnamesi nasıl hazırlanır sorusu oldukça merak edilmektedir. Tahliye taahhütnamesinin eksiksiz bir şekilde hazırlanabilmesi için yukarıdaki geçerlilik şartlarını kontrol etmelisiniz. Yukarıdaki geçerlilik şartları, bir tahliye taahhütnamesinde mutlaka olmalıdır. Bunun yanı sıra herhangi bir özel şart gerektirmez. Tahliye taahhütnamesi yazılı bir şekilde hazırlanmalıdır. Taahhütname de aynı zamanda kiralanan taşınmaza ait bilgiler, kiracıya ve kiraya veren kişiler hakkında bilgiler açık bir şekilde yazılmalıdır. 
Taahhütname hazırlanırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de tahliye zamanının açık ve net bir şekilde ifade edilmesidir. Bunun yanı sıra tahliye taahhütnamesi, kiralanan taşınmazın teslim işlemlerinden sonra yapılmalıdır. Öncesinde veya kiralama işlemleri sırasında yapılan taahhütnameler geçersiz sayılmaktadır. 
Resmi bir şekilde yapma işlemi gereklilik şartlarında yer almaktadır. Fakat isteyen kişiler tahliye taahhütnamesi işlemlerini noter aracılığıyla da resmi olarak yaptırabilir. Noterde yapılan işlemlerin icra kabiliyeti daha yüksek olduğunu da belirtmekte fayda var. Tahliye taahhütname işlemleri tek başına hazırlanabileceği gibi bir avukat yardımıyla da hazırlanabilir. Bu sürecin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için taahhütnamenin avukat yardımıyla hazırlanması da önerilmektedir. 


Tahliye Taahhütname Örneği Nasıl Olmalıdır?

Tahliye taahhütname örneği sayesinde siz de kendi taahhütnamenizi tek başınıza hazırlayabilirsiniz. Aşağıdaki örneğe bakarak en önemli şartları hazırlayabilirsiniz. Fakat bu süreç içerisinde bir avukattan destek almanızı da önermekteyiz. Tahliye taahhütname örneği şu şekildedir:
Kiraya veren mal sahibi: 
Tahliye edilecek adres: 
Kira sözleşmesinin başlangıç tarihi: 
Tahliye tarihi:
Taahhütnamenin alındığı tarih:
Taahhüt eden kiracı ve imzası:
“Kiracısı olarak ikamet ettiğim aşağıda yazılı adresteki taşınmazı, hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın kayıtsız ve koşulsuz olarak, aşağıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi, buna ilaveten aşağıda ismi geçen kiraya veren mal sahibine teslim aldığım gibi herhangi bir hasar veya zarar vermeden olarak teslim edeceğimi, tahliye etmediğim takdirde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın cebri icra yoluyla tarafımı tahliye ettirmesini, icrai takibata geçerse bu konuya ilişkin ileride yapacağı bilimum masrafları, uğrayacağı bilimum zarar ve ziyanları, bu uğurda sarf olunacak bütün mahkeme, icra, avukat ve diğer masrafların tamamen bana ait olduğunu kendi rızamla kabul, beyan ve taahhüt ederim.”
Yukarıda yer alan bilgiler ve ifadelerle tahliye taahhütnamesini hazırlayabilirsiniz. 


Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İptal Edilir?

Geçerli bir tahliye taahhütnamesinin iptal edilebilmesi için iki tarafında uyuşma ve anlaşma içerisinde olması gerekir. İptal edilme sözleşmesi yazılı olmak zorunda değildir. Fakat iptal edilme sözleşmesini kolay bir şekilde ispat edebilmek için yazılı olması önerilir. Yazılı tahliye taahhütnamesini kiraya veren kişi kiracıya vererek taahhütnameyi sonlandırabilir. 
Geçerlilik şartlarını sağlamayan bir tahliye taahhütnamesi de otomatik olarak iptal olacaktır. Eğer bir tahliye taahhütnamesi yukarıda sayılan geçerlilik şartlarından herhangi birini dahi içermiyor olursa iptal edilmesi için herhangi bir işlem yapılmasına gerek kalmaz. Çünkü geçerlilik şartlarını içermeyen tahliye taahhütnamesi otomatik bir şekilde iptal sayılacaktır. 

Tahliye Taahhütnamesi İçin Avukatın Önemi Nedir?

Tahliye taahhütnamesini hazırlayabilmek için veya başlatılacak süreç için herhangi bir avukatla anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat bu sürecin ve prosedürün kusursuz ve eksiksiz olabilmesi için avukatın önemi oldukça fazladır. 


Tahliye taahhütnamesi için alanında uzman bir gayrimenkul avukatından yardım alabilirsiniz. Avukat aracılığıyla sadece tahliye taahhütnamesi için değil, aynı zamanda kiracının tahliyesine yönelik hukuki konularda da destek alabilirsiniz. Tahliye taahhütname işlemleri, avukat aracılığı sayesinde daha hızlı, eksiksiz ve kusursuz bir şekilde tamamlanabilir. Bu alanlara hakim biriyseniz tahliye taahhütname işlemlerini tek başınıza da halledebilirsiniz.