Kira tespit davası avukatı

Kira tespit davası avukatı

Kira tespit davası avukatı hizmeti, kiraya veren ile kiracı arasındaki kira konusu anlaşmazlıkların çözümü ve davanın müvekkilin lehine sonuçlanabilmesi için verilen önemli hukuki hizmetlerden biridir. Yasal sınırlar çerçevesinde tarafların haklarının korunması ve istenilen faydaya ulaşılabilmesi için, avukatlık hizmetinin alınması önem taşıyor. 


Kira Tespit Davası Avukatı Ne İş Yapar? 

Kiralananın herhangi bir yerin ileriki süreçte kira bedelinde taraflar arasında anlaşmaya varılamaması halinde açılan davalara bakarlar. Kira tespit davaları üzerine özel eğitim anlamında ayrı bir branş bulunmasa da, bazı avukatlar bu alanda daha fazla tecrübe sahibi oldukları için kira tespit davası avukatı olarak nitelendirilebilirler. 
Kira tespit davalarında avukatların davanın müvekkil lehine sonuçlanması için rolleri oldukça büyüktür. Hayatın her alanında olduğu gibi hukuk alanında da profesyonel yardım almak, sürecin sizin lehinize sonuçlanması için önemlidir. 
Bireyler her ne kadar kendi başlarına kira tespit davalarında taraf olarak davayı takip edebilir olsalar da, alınacak profesyonel yardımın sonucu daha lehe etkilerinin olması söz konusudur. Kira tespit davası avukatları, dava dosyasının içeriğini detaylı bir şekilde inceleyerek, davanın sizin çıkarlarınıza yönelik sonuçlanabilmesi için tüm kanun ve diğer faktörleri bir arada değerlendirirler. 


Avukat sizin adınıza davanın en iyi şekilde yürütülebilmesi için, hukuki bilgisinden aldığı gücü sonuna kadar kullanacaktır. Davanın ismi veya boyutu ne olursa olsun, bu alanda uzun yıllar eğitim almış ve sonrasında da tecrübe edilmiş avukatların etkisi kesinlikle davanın taraflarından daha fazla olacaktır. 


Kira Tespit Davası İçin Avukat Tutmak Zorunlu mu? 

Kira tespit davaları için avukat tutma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak mahkeme sürecinde gözden kaçan hususların olmaması ve sürecin lehinize işleyebilmesi için avukat yardımı almanız sizin menfaatinize olacaktır. 
Başvurunun yapılmasından davanın sonuçlanmasına kadar, kira tespit davası avukatı sizin adınıza sürecinin yönetilmesi için çalışma yapacaktır. İster kiraya veren ister kiracı olsun, taraflar kiranın tespiti davalarında avukat yardımı alabilirler. Doğrudan bir avukat ile anlaşmanız halinde, davanın açılış başvurusunu da avukatınız yapacaktır. Davayı kendiniz açtıktan sonra da avukat tutabilirsiniz. Ancak henüz başvuru yapmadan önce avukat tutmanız, başvuru esnasında ki eksikliklerin giderilmesi ve davanın daha hızlı sonuçlanmasına etki eder. Bu nedenle kira tespit davasında avukat tutmanın önemi büyüktür. 


Kira Tespit Davası Ne Kadar Sürer? 

Kira tespit davalarının hangi sürede sonuçlanacağına dair net bir cevap vermek pek mümkün değildir. Davanın açılmış olduğu ildeki mahkemenin yoğunluğu, davanın genel durumu ve tarafların mahkemeye sunacakları belge ve gerekçelerin hangi sürelerde temin edildiği gibi hususlar davanın seyrini değiştirebilir. 
Kira tespit davalarında mahkeme bilirkişi görevlendirerek kiralanan yerin güncel kira bedelini tespit etmek ister. Burada bilirkişinin yoğunluğunu da dikkate almak gerekir. Bir ortalama verilecek olursa kira tespit davaları duruma göre 8 ay ile 18 ay gibi geniş bir aralıkta sonuçlanabilir. 


Kira Tespit Davası Hangi Mahkemeye Açılır? 

Kira tespit davaları kiralanan yerin bulunduğu il veya ilçe sınırlarındaki Sulh Hukuk Mahkemelerine tarafların veya kira tespit davası avukatı tutarak başvurmaları sureti ile açılır. Sulh Hukuk Mahkemeleri dışında başka bir mahkemeye kira bedeli tespit davası açılması söz konusu değildir.