Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası

Kasten Öldürmeye Teşebbüs ve Cezası 

Kasten öldürmeye teşebbüs ve cezası, işlenen suçun niteliği ve sonuç olarak cezası bakımından ağır kabul edilen suçlar arasındadır. Bu nedenle kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işleyen kişiler ağır ceza mahkemelerinde yargılananlar. 


İnsanın hayatına kasıtlı şekilde son vermek için yapılan eylem olmasına rağmen mağdurun hayatını kaybetmemiş olması, kasten öldürmeye teşebbüs suçunu ortaya çıkarır. Yani aslında kişi karşı tarafı kesin bir şekilde öldürmek istemiş ancak çeşitli nedenlerden dolayı ölüm gerçekleşmemiştir. 


Kasten hareket edilerek mağdur olan kişinin hayatını kaybetmesi kasten öldürme suçunu ortaya çıkarırken, mağdurun yaralı kalması kasten öldürmeye teşebbüs şeklinde ifade edilir. 
Kasten öldürmeye teşebbüs suçu bıçaklı veya silahlı olabileceği gibi, birine yüksek bir yerden aşağı atmak veya kasıtlı bir şekilde araç ile üzerinden geçmek gibi durumlarda da işlenebilir. Burada önemli olan hareketin hangi araçla yapıldığı değil, kasten öldürmeye teşebbüs edilmesi yani şüphelinin kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmek istemesidir. 

Genellikle kasten yaralama suçu ile karıştırılan ve mahkeme salonlarında suçun niteliği bakımından tartışılan konulardan biridir. Kasten öldürmeye teşebbüs suçu ve cezası daha ağır yaptırımlar gerektirirken, kasten yaralama suçu ise cezanın hafif olmasına neden olacaktır. 
Kasten yaralama suçunda şüpheli sadece yaralama amacı gütmektedir. Yani karşı tarafı öldürmek gibi herhangi bir amacının olmadan yaralama eylemini gerçekleştirmesi, kasten yaralama suçunun oluşmasına neden olur. 


Öldürmeye teşebbüse ise adından da anlaşılacağı üzere şüphelinin karşıdaki kişiyi herhangi bir şekilde öldürmek için harekete geçmesi gerekir. 

Kasten öldürmeye teşebbüs ya da kasten yaralama suçu olup olmadığının anlaşılması için, suçun işleniş biçimi, kullanılan silah sayılabilecek unsurlar ve varılan sonuca göre değerlendirme yapılır. 


Kasten öldürmeye teşebbüs suçu temel olarak iki farklı şekilde oluşur; 
•    Şüpheli suçu işlemek üzere harekete başlamış olsa da, kendi isteği dışında kalan sebeplerden dolayı mağduru öldürememiş ve eylem yarım kaldığı için kasten öldürme suçuna teşebbüs etmiş olur. 
•    Diğerinde ise şüphelinin iradesi dışında kalan durumlara bağlı olarak, ölümün gerçekleşmemiş olması sonucunda da kasten öldürmeye teşebbüs suçu işlenmiş olur. 


Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Unsurları Nelerdir? 

Bu suçun en önemli unsurları yasalarımızca belirlenmiştir. Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun en önemli ve diğer eylemlerden ayırıcı unsuru olarak, şüphelinin kasıtla hareket etmesidir. 
Yani sonuca ulaşılamamış olsa bile şüphelinin karşısındaki kişiyi öldürme amacıyla hareket etmesi, kasten öldürmeye teşebbüs suçunun en önemli unsurudur. 
Türk Ceza Kanunu'nda ki ilgili maddelere göre istenerek ve bilerek şüpheli tarafından gerçekleştirilen eylemler, kasten öldürmeye teşebbüs olarak tanımlanır. Bu suçun oluşmasındaki temel unsurlardan biri de şüphelinin olay öncesinde, olay esnasında ya da sonrasında ortaya koyduğu davranışlar olarak öne çıkmaktadır. 


Kasıt olup olmadığını anlamak için olay sonuçlanana kadar gerçekleşen süreçlerin nasıl olduğuna bakmak gerekir. Somut delillerin yanı sıra soyut olarak ele alınabilecek delilerde, kasten öldürmeye teşebbüsün unsurlarının olup olmadığını anlamak için kullanılır. 
Yargıtay kararlarına ve yasalara göre işlenen bir suçta kasten öldürmeye teşebbüs unsurlarının olup olmadığını anlamak için şunlara dikkat edilir; 
•    Mağdurun vücudundaki darbe sayısı ya da şiddeti, 
•    Mağdur ile şüpheli arasında herhangi bir husumetin olup olmadığı, 
•    Eylemin gerçekleşmesi için kullanılan araç gereç veya diğer unsurların doğrudan öldürmeye elverişli olup olmadığı, 
•    Mağdurun almış olduğu darbelerin hayati önem taşıyan noktalarda olup olmadığı, 
•    Şüphelinin eylemini kendi rızası ile mi yoksa kendi rızası dışında mı yarım bıraktığı, 
•    Yaralama ya da öldürmeye teşebbüs suçu gerçekleştikten sonra şüphelinin mağdura olan yaklaşımı, 
Kasten öldürmeye teşebbüsün unsurlarını tespit etmek için kullanılır. 


Örneğin kişi herhangi birini yaraladıktan sonra direkt sağlık ekiplerine ve polise durumu haber veriyorsa, böyle bir eylemde kasten yaralama suçunu işlediğine dair inandırıcılık seviyesi daha fazladır. Veya yaşanan bir tartışma sonrası öldürücü olmayacak düzeyde küçük bir bıçak darbesinin bir kez vurulmuş olması da, yine kasten yaralama suçuna girebilecek eylemlerden biridir. 
Kasten yaralama suçunda fazla ve derin darbeler olmaması halinde kişinin eylemine kendiliğinden son vermiş olması da önemlidir. Ancak birden fazla bıçak ya da kurşun darbesi bulunması ve bunların özellikle de hayati bölgelerde olması, kasten öldürmeye teşebbüs şüphesini artırmaktadır. 


Burada Yargıtay’ın vermiş olduğu kararlar farklılık gösterebilir. Çünkü işlenen suçun somut nitelikleri her olaya göre farklılık gösterecektir. 
Birden fazla kriterin bir arada görülmesi durumunda kasten öldürmeye teşebbüs suçu işlendiğine dair kararlar verilebilir. Ancak şüphelinin yaralama kastının tam olarak netleşmediği durumlarda "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uygulanmalı ve sanığın lehine olabilecek kasten yaralama suçun işlendiğine dair karar verilmelidir. 
Sonuçta sanığın kesin olarak öldürmeye teşebbüs amacıyla eylemi gerçekleştirdiğine dair net deliller yoktur. Varsayımlar üzerinden hareket ederek sanığın bu suç ile cezalandırılmış olması, insan hakları ve adil yargılanma esaslarına aykırı olacaktır.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunun Cezası Nedir? 

Kasten öldürmeye teşebbüs suçu cezası, suçun nitelikli ya da basit olup olmadığına göre farklılık gösterir. 
Basit kasten öldürmeye teşebbüs suçunun cezası 9 ile 15 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Suçun nitelikli hallerinin olması durumunda ise kasten öldürmeye teşebbüsün cezası 13 yıldan başlayarak, 20 yıla kadar çıkmaktadır. 
Suçun nitelikli olması için aşağıdaki özellikler dikkate alınır; 
•    Töre saiki ile işlenmiş olması, 
•    Kan davası nedeniyle işlenmesi, 
•    Bir suçun gizlenmesi ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla işlenmesi, 
•    Kolluk kuvvetlerinden kaçan kişinin yakalanmamak için suçu işlemiş olması, 
•    Yapmış olduğu kamu görevi sebebiyle suçun işlenmiş olması, 
•    Hamile olduğu bilinen kadına karşı suçun işlenmiş olması, 
•    Ruh ve beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişilere ya da çocuklara karşı işlenmiş olması, 
•    Eşe, kardeşe, boşandığı eşine, alt soydan veya üst soydan birine karşı işlenmesi halinde, 
•    Kimyasal, biyolojik veya nükleer silah kullanarak suçun işlenmesi, 
•    Bombalama suretiyle yaralama suçunun gerçekleşmiş olması, 
•    Batırma, tahrip etme, su baskınına ya da yangına sebebiyet verme suretiyle eylemin gerçekleşmiş olması, 
•    Eziyet çektirerek ya da canavarca hisle eylemin gerçekleşmesi, 
•    Suçun tasarlayarak işlenmiş olması, 

Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçunun işlenmiş olmasına neden olan hallerdir. Dolayısıyla suçun bu özelliklere sahip olması, kişinin alacağı cezanın da önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır.
Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçundan Meşru Müdafaa Şartları Nelerdir? 
Tıpkı kasten öldürme suçunda olduğu gibi kasten öldürmeye teşebbüs suçunu da meşru müdafaa şartları bulunmaktadır. Yasalarca bu şartlar belirlenmiş olup, meşru müdafaa altında işlenen öldürmeye teşebbüs suçlarında şüpheliye ceza verilmemektedir. 
•    Saldırı ile savunmanın doğru orantılı olması halinde, 
•    Öncelikle karşı taraftan ciddi bir saldırının gerçekleşmiş olması, 
•    Karşı tarafın gerçekleştirmiş olduğu saldırının haksız yere yapılmış olması, 
•    Yapılan saldırı ile meşru müdafaa savunmasının eş zamanlı olması, 
•    Yapılan saldırıda meşru müdafaanın zorunlu hale gelmiş olması, 
•    Saldıran kişiye karşı meşru müdafaa yapılmış olması, 


Meşru müdafaa şartlarının oluşup oluşmadığını tespit etmek için aranacak şartlardan bazılardır. 
Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçunda Haksız Tahrik İndirimi Şartları 
Suçun haksız tahrik altında işlenmiş olması için, şüphelinin öldürmeye teşebbüs ettiği kişinin daha öncesinde şüpheliyi olumsuz etkilemiş olması şartı aranmaktadır. 
Örneğin herhangi bir nedenden dolayı mağdurun şüpheliyi öfkelendirmesi, üzüntü veya eleme sevk etmesi gibi durumlar aranır. 


Diğer yandan küfür etmek, ağır sözler söylemek gibi yine öfkelendirmeye dayalı durumlarda işlenen kasten öldürmeye teşebbüs suçundan haksız tahrik indirimi uygulanabilir. 
Haksız tahrik indiriminin oluşması için aranacak şartlar şunlardır;
•    Haksız tahrike sebep olabilecek mağdur ya da mağdurların gerçekleştirmiş oldukları bir eylem bulunmalıdır
•    Tahrike sebep olacak eylemin mutlaka haksız olması gerekir. Yani şüphelinin daha önceden karşı tarafın tahrik etmesine neden olabilecek eylemlerde bulunmuş olmaması gerekir. 
•    Şüpheli, mağdurun etkisi ile şiddetli elem ve öfkenin etkisi altında suçu işlemelidir. 
•    Mağdurun tahriklerine kapılarak şüphelinin bu ruhi durum içerisinde suçu işlemiş olması gerekir. 
•    Haksız tahrik indirimine sebep olabilecek eylem mutlaka mağdur tarafından gerçekleşmiş olmalıdır. 


Kasten öldürmeye teşebbüs suçunun haksız tahrik koşulları altında işlenmiş olması durumunda, tahrikin derecesine göre 1/4 ile 3/4 oranları arasında sanığa indirim uygulanır. 
Buna basit bir örnek verecek olursak haksız tahrik indirimi olmadan ortalama 10 yıl ceza alması beklenen sanık bu suçu haksız tahrik koşulları altında işlemiş ise, tahrik indirimi yapılarak alacağı ceza 2,5 yıl ile 7,5 arasında olacaktır.