İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davası

İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davası

İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davası

İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye Davası, kiraya veren kişinin kiracıdan ödenmeyen kira bedellerini alabilmesi adına iki farklı ihtar göndermesi durumunda açılacak olan dava türüdür.

 

İki farklı ihtara dayalı tahliye davası açılarak da kira sözleşmesinin sona erdirilmesi sağlanabilir. Ancak bu tür davanın açılabilmesi için kiracının hazırlanmış olan kira sözleşmesine aykırı bir şekilde davranması gerekmektedir.

Ayrıca kiracının dava açıldığı süre zarfı içerisinde hukuka aykırı olarak gerçekleştirmiş olduğu durumu ihtar gönderdikten sonra gidermesinin bir önemi de bulunmamaktadır. Kiracı için iki kez gönderilen ihtarname genellikle sonuç almak için yeterli olabilmektedir.

İki Haklı İhtar Nedeniyle Tahliye Davası İçin Gerekli Şartlar

İki haklı ihtara dayalı tahliye davasının açılabilmesi için bazı şartların taşınıyor olması gerekmektedir.

  • Kiracının aynı kira yılı içerisinde iki aylık kira bedelini ödememiş olması gerekmektedir. En az iki aylık kira bedeli daha fazla da olabilmektedir. Ya da buna benzer bir aykırılıkta bulunmuş ise iki haklı ihtar gönderilebilmektedir.
  • Eğer kiracı ile kiraya veren kişi bir yıllık bir kira sözleşmesi düzenlemiş iseler o yıl içerisindeki süre zarfında iki ay kira ödenmemesi yeterli olabilmektedir.
  • Kira sözleşmesi bir yıldan daha uzun bir süre zarfı için düzenlenmiş ise aynı yıl veya bir sonraki yıla geçiş yapan aylar da bu süreye dahil edilebilmektedir. Gönderilecek olan iki haklı ihtar da bu dönem içerisinde gönderilecektir.
  • Dava açılmadan önce kiraya veren kişinin kiracıya öncelikli olarak iki farklı ihtar göndermesi gerekmektedir.
  • Kiraya veren kişinin göndermiş olduğu ihtarların haklı sebebe dayanması da yine dava açılması için en önemli şartlardan biridir. Haklı sebep ise bu dava ve ihtar için kira bedelinin ödememesi yani borcun yerine getirilmemesi durumudur. Ayrıca muaccel olmayan kira alacakları için kiraya veren kişi tarafından çekilecek olan hiçbir ihtar geçerli bir ihtar değildir.
  • Kiraya veren kişi tarafından çekilen ihtarların yapıldığı kira yılının bitimi ile birlikte 1 ay içerisinde iki haklı ihtara dayalı tahliye davası açılmalıdır.
  • Eğer kiraya veren kişi 1 ay içerisinde tahliye davasını açmazsa, kiracının iki haklı ihtardan kaynaklı olarak tahliye talebinde bulunma hakkını da kaybedebilir. Bunun için bu sürelerin dikkatli bir şekilde ve mümkün olduğunca bir avukat aracılığı ile takip edilmesinde yarar olacaktır.

İki Haklı İhtara Dayalı Tahliye İçin İhtarname Nasıl Hazırlanır?

İhtarın hazırlanabilmesi için muaccel olan bir borcun ödenmemiş olması gerekmektedir. Bu usule uygun şekilde ihtarın hazırlanması ve uygun süre zarfında tebliğ edilmesi oldukça önemlidir.

Eğer zamanında ve usulüne uygun şekilde ihtarname hazırlanmaz ise ihtarname haklı bile olsa geçersiz sayılacaktır.

İhtarın yazılı olması, açık bir şekilde hangi ayın kirasının ödenmediği, kira bedeli ve somut olayın özellikleri açık bir şekilde belirtilmelidir.