İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası

İhtiyaç Sebebi İle Tahliye Davası, kiraya verenin ya da Türk Borçlar Kanunu’nun 350. Maddesinde sayılan yakınlarının konuta kiralanmış olan taşınmaza ihtiyaç duymaları halinde açılan dava türüdür.

 Geçerli nedenlere dayalı olarak kiracıya karşı açılacak olan ihtiyaç nedeni ile tahliye davası sonucunda kiranın tahliye işlemi gerçekleştirilmektedir.

Bu dava türünde esas önemli olan konu ise ihtiyacın gerçekten samimi ve zorunlu nedenlere dayalı olmasıdır. Ayrıca kanunda belirtilen ve kiraya veren kişinin yakınlarının da ihtiyacının geçerli olması şartı kabul edilmelidir.

 İhtiyaç sebebi ile tahliye davası için belirsiz süreli kira sözleşmesi bulunuyor ise fesih sürelerine uyacak şekilde ve dava aracılığıyla kira sözleşmesi sonlanabilmektedir.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Şartları

  • İhtiyaç sebebi ile tahliye davasının açılabilmesi için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Ancak bu şartların sağlanması durumunda kiraya veren kişi tarafından açılacak olan tahliye davası sonucunda kiracı konuttan çıkartılabilmektedir.
  • Kiralanmış olan taşınmazın iş yeri ya da konut olarak kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Türk Borçlar Kanunu’nun 350. maddesine göre kiraya verenin kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin konutu kullanmak için ihtiyaçları olması gerekmektedir. Ancak sayılmış olan ve kanun tarafından belirtilen kişilerin ihtiyaçlarının olması durumunda bu gereksinimin karşılanması için tahliye davası açılabilmektedir.
  • İhtiyaç sebebiyle tahliye davasının açılabilmesi için öne sürülen ihtiyacın zorunlu, gerçek ve samimi olması şartı bulunmaktadır. İhtiyaç nedeni ile açılan tahliye davaları ile ilgili Yargıtay’ın emsal kararlarına bakıldığında da ihtiyacın samimi ve gerçek olup olmadığının incelendiği ve buna göre karar verildiği görülmektedir.
  • Bu tür davalarda her olayda farklı bir durum ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Ancak yapılacak olan incelemelerde ihtiyacın gerçekliği, samimiyetinin olup olmadığı ve zorunlu bir durum olup olmaması davanın sonucunu da olumsuz etkileyebilmektedir.

İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davasında Süre

Belirli süreli veya belirsiz süreli kira sözleşmelerinde ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açılması için süreler oldukça önemlidir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde sözleşmenin süresinin bitmesi beklenmelidir. Bu süre bittikten sonra bir ay içerisinde tahliye davası açılabilmektedir.

Eğer kiracı ve kiraya veren kişi kendi aralarında kira sözleşmesi için belirli bir süre belirlemiş iseler bu süre zarfında kiracının hemen tahliye edilmesi mümkün değildir.

Yine de kiracının oturduğu ve bitmeyen kira sözleşmesi süresi içerisinde de kiraya veren kişinin konutu veya iş yerini kullanmak için ihtiyacı olabilmektedir. Ancak bu süre bitiminden 1 ay sonra tahliye davası açılması uygun görülmektedir.

Eğer belirsiz süreli bir kira sözleşmesi yapılmış ise fesih bildirimi için öngörülen süreler zarfında 1 ay içerisinde kiracının tahliye edilmesi için dava açılması uygun görülmektedir. Belirsiz süreli kira sözleşmeleri için kiraya veren kişinin 3 ile 6 aylık fesih bildirim süresine uyması gerekmektedir.