İcra Takibine Dayalı Tahliye Davası

İcra Takibine Dayalı Tahliye Davası

İcra Takibine Dayalı Tahliye Davası

İcra Takibine Dayalı Tahliye Davası kısaca kiracıdan kaynaklı ödenmeyen kiralar sebebi ile konutun boşaltılması için açılan bir dava türü olarak tanımlanabilmektedir. 
Tahliye davası genel olarak kira sözleşmesine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan Türk Borçlar Kanunu’nun 6098 sayılı maddesi altında belirtilmiştir. Eğer şatlar uygun görülür ise tahliye davası açılmasına gerek olmadan da kiracının tahliyesi istenebilmektedir.


Tahliye Davası Ne Demektir?


Tahliye davası gerekli sebepleri ve şartları taşımak sureti ile kiracının konuttan tahliye edilmesi amacı ile açılan bir dava türüdür. Bu sebepler kiraya veren kişiden kaynaklı olabileceği gibi kiracıdan kaynaklı nedenlerden dolayı da olabilir. 
Ancak kiraya veren kişiden kaynaklı olarak tahliye davasının açılabilmesi için oluşması gereken özel sebepler 350. ve 351. maddelerde açıkça düzenlenmiştir. 


Kiracıdan Kaynaklı Olan Sebepler Nelerdir?

●    Tahliye davalarının kiracıdan kaynaklı olarak açılabilmesi için bazı nedenlerin oluşması gerekmektedir. Kiracıdan kaynaklı olarak meydana gelen nedenler ise Türk Borçlar Kanunu’nun 352. maddesi altında belirtilmiştir. 
●    Eğer kiracı herhangi bir tahliye taahhüdü ile konutu kiralamış ise bu tarih geldiği zaman konutu tahliye etmek zorundadır. Ancak bu tarihten sonra konut boşaltılmaz ise kiraya veren kişi tahliye işlemi için bir ay içerisinde tahliye davası açma hakkında sahiptir. 
●    Kira sözleşmesi eğer bir yıldan daha kısa süreli olarak düzenlenmiş ve bu süre içerisinde de kiracı tarafından kira bedeli ödenmemiş ise yine tahliye davası açılabilmektedir. Ancak kiraya veren kişinin önce iki haklı ihtarda bulunma şartı bulunmaktadır. 
●    Kira süresinin bitim tarihi beklenerek bir ay içerisinde kiraya veren kişi kiracı hakkında tahliye davası açabilir. 
●    Eğer kira sözleşmesi bir yıl veya daha uzun süreli olarak yapılmış ve kiracı da kira borcunu ödememiş ise kiraya veren kişi tarafından tahliye davası açılabilmektedir. Kira yılının bitim süresi beklenerek dava açılması şartı bulunmaktadır. 


Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeni İle Tahliye Davası

Kira borcunun süresinde ödenmemesi durumunda kiraya veren kişinin tahliye davası açma hakkı bulunmaktadır. Ancak bundan önce bulunduğu yerdeki icra müdürlüğüne başvurarak ihtarlı ödeme emri çıkartması gerekmektedir.
 Bu ödeme emrinin kiracıya ulaşmasının ardından kiranın ödenmesi için 30 günlük bir ek süre verilmektedir. Ancak kiracının bu ihtar yolu ile kiracı genel haciz yolu ile de takipte olmuş durumundadır. 
Kiracı uygun itiraz süresi içerisinde hem kira ilişkisine hem de kira bedeline ve borcuna karşılık gerekli itirazı yapma hakkında da sahiptir. 
Kiracı 7 gün içerisinde itirazını yapabilmektedir. Ancak kiracı herhangi bir şekilde itiraz etmez ve 30 günlük süre içerisinde de borcunu ödemez ise İcra Mahkemesi aracılığı ile kiracının tahliye edilmesi istenecektir.
 Yine İcra Mahkemesi için kiracının da itiraz yollarına başvurma hakkı bulunmaktadır. 
Verilen süre içerisinde ödeme yapmayan kiracının konuttan tahliyesi istenecektir. Aynı zamanda kira borcunun alınması için borçlunun üzerindeki mallara da haciz işlemi konulabilmektedir.