Kiracı Tahliye Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Kiracı Tahliye Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Kiracı tahliye davası kiraya verilen ev ya da iş yerlerinden mal sahibinin kiraya verdiği kişiyi çıkarmak için açmış olduğu davadır. Bu dava ile kira sözleşmesinin feshedilmesi sağlanarak kiracının taşınmazı boşaltması amaçlanmaktadır. Kira tahliye davası sulh mahkemesi tarafından açılmaktadır. Kiracı tahliye davası taşınmaz sahibi ve kiracı arasında çıkan her anlaşmazlıkta devreye girmez. Kiracı tahliye davası açabilmek için birtakım şartlar bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kiracının belirtilen tarihte yazılı olarak beyanı olmasına karşın taşınmazı boşaltmaması, kiracının sözleşmeli olarak kiralamış olduğu taşınmazda kira sözleşmesine karşın kira ödemesini geciktirmesi ve bu durum için de iki haklı ihtar alması durumunda taşınmaz sahibi kira süresinin bitim tarihinden itibaren 1 ay süre içerisinde kiracı tahliye davası açabilir.

İhtara Dayalı Kiracı Tahliyesi

Taşınmaz sahibi düzenli olarak ödeme yapmayan ve kira ödemesini geciktiren kiracısına 1 yıl süre içerisinde 2 defa yapmış olduğu haklı ihtar ile kiracı tahliye davası açabilmektedir. Kiracının dava açıldıktan sonra ödeme yapmış olması davanın kapanma sebebi olamaz ve dava işlemeye devam eder. İhtara dayalı kira tahliyesinde kiracıya yapılan ihtarlarda talep edilen kira bedeli hangi ay için talep ediliyorsa özellikle belirtilmelidir. Kiracı tahliye davası kiracının yerleşim yerinde Sulh Hukuk Mahkemesine başvuru yapılarak açılmalıdır. Davanın sonuçlanması için belirli bir süre aralığı bulunmamakta davanın işleyiş durumuna göre davanın sonuçlanma süreci değişim gösterebilmektedir.

Etiketler: Kiracı Tahliye Davası Hangi Mahkemeye Açılır?,