Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri

Tüm spor branşları arasında tutkulu taraftarları ve eşsiz heyecanı ile futbolun özgün bir yaşam alanı olduğu bilinen bir gerçektir. Amatör futbol kapsamı içerisinden uzun zaman önce sıyrılan futbolun dünya ekonomisinde önemli bir sermaye olması da kaçınılmaz olmuştur. Bu yazımızda özellikle profesyonel futbolcu sözleşmeleri konusuna değinecek ve tüm ayrıntıları ile bu sözleşmelerin niteliklerini ortaya koyacağız.

 

Eğlence sektöründe spor müsabakalarının önemi beraberinde ekonomik maliyetleri de getirmektedir. Futbol gibi alanı dünya çapında hemen hemen her ülkeye sirayet etmiş bir sporun ticari yapılar haline gelmesi doğal karşılanmalıdır. Futbolcular, teknik ekip, taraftarlar, yönetim, alt ve üst yapı gibi birçok norm ve etkenin temel prensibi futbolun profesyonel bir noktaya evrildiğinin altını çizmeliyiz. Bir futbol kulübünün tüm çalışanları dahil olmak üzere belirli sözleşme ve maaşlar karşılığında hizmet vermesi futbol camiasının bir emek yasasına tabii olmasını doğurmuştur. Futbol kulüplerinin kendi oyuncuları ve çalışanlarının haklarını savunması kadar ülke federasyonlarının da kulüplerin ekonomik varlığına katkıda bulunması profesyonel gereklilikler arasında kabul edilmektedir.

Profesyonel Futbolcular Ve Sözleşme Detayları

Günümüzde eğlence sektöründe sportif faaliyet veren birçok futbol kulübünün çalışanları olarak futbolcuların ön plana çıkması yadsınamaz bir gerçektir. Aldıkları maaşların yüksek ya da düşük düzeyde olması bulundukları ülke, lig ve seviye oranında değişiklik göstermektedir. Ülkemizde Türkiye Futbol Federasyonunun futbolcular özelinde getirdiği yasalar ve hukuksal yaptırımlar bulunmaktadır. Her futbolcunun da bu uygunlukta profesyonel sözleşmeler imzaladıkları ve federasyon hükmünce hareket ettikleri görülmektedir. Amatör ya da profesyonel futbolcu sözleşmelerinde ortak prensipler olsa da profesyonel noktada yüksek hukuki ve maddi yaptırımların gerçekleştiği de bilinmelidir.

İşçi statüsünde yer alan futbolcuların sözleşme yaptıkları kulüplere karşı belirli sorumlulukları bulunmaktadır. Tabi ki kulüplerin de aynı oranda futbolcuların, yani çalışanlarının yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenmektedir. Profesyonel futbolcuların sözleşmeleri ait oldukları federasyonların hukuki güvencesi ile korunmaktadır. Futbol kulüpleri ve futbolcular arasındaki bu talimatların belirli yasa ve maddelerle tanımlanması yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için oldukça önemlidir.

Profesyonel Futbolcular Ve Futbol Kulüpleri

Futbol kulübü çalışanları olarak futbolcuların yaptıkları sözleşmeler maddi ve manevi birçok beklentinin ürünü olmasının yanı sıra hukuksal ve yasalarca korunan bir profesyonel bakış açısını yansıtmaktadır. İş sözleşmesi statüsünde yer alan profesyonel futbolcu sözleşmeleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan talimatlar çerçevesinde düzenlenmektedir. İşçi vasfı ile hizmet veren futbolcuların iş görme taahhütleri yanı sıra futbol kulüplerinin de ücret ödeme konusunda işveren statüsüyle hareket etmesi gerekmektedir. Karşılıklı imzalara dayanan bu sözleşmelerde yaşanabilecek anlaşmazlıklarda ise Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu yetkili olarak kendisini göstermektedir. Futbolcu ya da kulübün haklı olup olmadığına dair yapılacak incelemeler, hukuksal yazışmalar, metinler, anlaşmalar bu sürecin nasıl sonuçlanacağına dair önemli ipuçları olacaktır. İlk Derece Kurulu ile başlayan bu süreçlerin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararları ile birleşerek Türkiye Futbol Federasyonu incelemesine sunulması gerekmektedir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmelerinde Önemli Unsurlar

 İşveren statüsünde yer alan futbol kulüplerinin profesyonel futbolcu sözleşmesi ile ilgili olarak kişisel bir bağlılık sözleşmesi imzaladığının altını çizmeliyiz. Her spor kulübünün bu sözleşmeleri gerçekleştirmedeki en önemli unsurları futbolcunun yetenek ve kişisel özellikleri göz önünde bulundurulmaktadır. Profesyonel futbolcu sözleşmeleri miras olarak devredilmesi, kiraya verilmesi ya da farklı bir kişiye bağlı değiştirilmesi mümkün olmayan yasal sözleşmelerdir.

Futbolcu sözleşmelerinin en önemli unsurlarından birisi de ücrettir. Kulüplerin futbolculara belirlenen yıl ve süre gereğince ücretlerini ödeme yükümlülükleri bulunmaktadır. Günümüzde her kulübün kendi ekonomik bütçesi, lig seviyesi ve beklentisi farklı olduğundan dolayı sözleşmelerdeki ücretler de değişiklik gösterecektir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri Ücretleri

Transfer ödemeleri olarak bilinen futbolcu transfer sözleşmesi kulüp ve futbolcu arasındaki aylık maaş ücretleri haricindeki tüm ödemeleri kapsama alanı içerisinde barındırmaktadır. Peşin ya da taksitli ödemelerin sözleşmede belirtilme zorunluluğu her iki taraf içinde geçerlidir. Maç başı ya da aylık ücretlerin yanı sıra şampiyonluk veya başarı bonusları da sözleşme detaylarında yer alabilir. Profesyonel futbolcu sözleşmelerindeki farklılıklar oyuncunun yetenek, beceri ve kariyer seviyesi ile doğru orantıda olacaktır.

Futbolcuların sözleşme detaylarında belirlenen istek ve beklentilere karşılık ekstra bir yükümlülük zorunluluğu bulunmamaktadır. Karşılıklı anlaşma sağlandığı takdirde net ücretlerin yanı sıra farklı başarı prim ve ödemeleri ekstra bir ödeme yöntemi olarak kendisini gösterebilir. Bir diğer ödeme yöntemleri arasında aylık ücret kendisini göstermektedir. Asgari ücretten az olmayacak şekilde profesyonel futbolculara kulüpleri tarafından ödenen garanti aylık ücreti olarak da bilinmektedir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri Kapsamı

Futbol kulübü ve futbolcu arasında sportif faaliyetler amacıyla profesyonel futbolcu sözleşmeleri imzalanmaktadır. Futbolcu ve kulübü arasındaki borç ve hakları içeren bu sözleşmelerdeki detaylar Futbol Federasyonu tarafından incelenmekte ve belirli hukuksal yasalarla onanmaktadır. Karşılıklı sorumluluklara dayalı rızai sözleşmeler olarak kabul gören profesyonel futbolcu sözleşmesi nedir? Sorusuna yanıt olarak işveren ve çalışan statüsünü örnek gösterebiliriz. Futbol kulüplerinin belirli yıl ve hedefler amacıyla yaptığı anlaşmalarda futbolculara karşı aylık, yıllık ve ekstra başarı bonuslarıyla birlikte ücret ödeme yükümlülüğü vardır. Ücret, bağımlılık, süreklilik ve işin görülmesi unsurları bu sözleşmeler için tanımlanan doğru kelimeler olabilir. Yaşanabilecek anlaşmazlıklarda Türkiye Futbol Federasyonun sorumlu olduğu hukuksal yasa ve zeminlere tabii olan kulüp ve futbolcuların belirli yaptırımlara maruz kalması da kaçınılmazdır. Sportif men cezalarının yanı sıra fesih durumlarında ödenebilecek tazminat ücretlerini de ekleyebiliriz.

Profesyonel Futbolcu Sözleşme Ücretleri Ve Detayları

Hizmet sözleşmesi olarak bilinen profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcu ve kulüplerin karşılıklı anlaşması ile neticelendirilmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu kapmasında yer almayan profesyonel futbolcu sözleşmeler TBK madde 393 vd hükümlerince belirlenen hizmet sözleşmesinde yer alan kurallar içerisindedir. Kulüp ile futbolcu arasındaki her hukuki ilişkinin adil rekabet düzeninde gerçekleşmesi adına her ülkenin futbol federasyonları temel direk işlevi görmektedir. Ulusal federasyonların da üyesi oldukları ve kurallarına bağlı kaldıkları Uluslar arası Federasyonlar mevcuttur. Profesyonel futbolcu sözleşmesinde yer alan karşılıklı tüm anlaşma ve kurallar Federasyonun hukuki ceza ve yaptırımlarına tabiidir.

Futbolcu ve kulüp anlaşmazlıkları arasında sıklıkla görülen unsurlardan birisi de sözleşme detaylarında yer alan ücret ödemelerinin ihlali gösterilebilir. Kulübün kendi borcunu kabul etmesi ve bağımlı olduğu federasyona karşı da sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir. Futbolcu kadar kulübün haklarını da savunma görevi üstlenen federasyon çalışma birimlerinin karşılıklı ya da tek taraflı fesih hakları konusunda da belirli yasaları mevcuttur. Karşılıklı menfaatlerin göz önünde bulundurulması ve ülke futbolunun sorunsuz bir işlevselliğe ulaşabilmesi federasyon kadar kulübün ve hatta futbolcuların maddi ve manevi sorumlulukları arasında gösterilebilir.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri Hukuki Nitelikler

Futbol kültürünün ve eğlence endüstrisinin popüler bir konumda yer almasından dolayı hukuki yaptırımların tartışma konusu olması da kaçınılmazdır. Farklı cephelerden görüşler öne sürülmekte ve federasyon çalışmalarında da profesyonel sözleşmelerin hukuki dayanakları olumlu bir nitelikte değişime uğramaktadır. Futbolcu ve çalışan konumunda yer alan kişisel hak ve özgürlüklerin ihlale uğraması kadar futbol kulüplerinin de maddi ve manevi yıpranma payı göz önünde bulundurulmaktadır.

İş sözleşmesi niteliğiyle hukuki güvence ve dayanaklara sahip profesyonel futbolcu sözleşmeleri nasıl yapılır? Sorusuna şöyle yanıt verebiliriz. Ulusal ve Uluslar arası futbol federasyonlarının yanı sıra yasalar gereğince işçi ve işveren anlaşmazlıklarına dayalı anlaşma ve anlaşmazlıkların genelini kapsayan bir alışveriş diyebiliriz. Kulüplerin başarı beklentilerine karşılık yetenek, beceri ve kariyeri ile katkı almak istediği futbolcunun maddi yükümlülüklerine sağlaması oldukça önemlidir. Futbol kulüplerinin bir iş yatırımı olarak futbolculardan beklentisini karşılayamaması gibi durumlarda da işçisinin hakkını gözetecek minimumda yıpranma riskini göze alması gerekmektedir. Başarıya ve müsabakaya dayalı sözleşmeler kadar aylık maaş konusunda da futbolcuların mağdur edilmemesi hukuki güvence altına alınması bir hayli önem taşımaktadır. Bağımlılık, iş görme ve ücret unsurları profesyonel futbolcu sözleşmelerinin temel yapı taşlarıdır. Karşılıklı anlaşma kadar anlaşmazlıklarda da futbolcu ve kulübün bağlı olduğu federasyona karşı sorumlulukları vardır. Bu hukuki sürecin haksız nedenlerle aksaması sonucunda da belirli cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinin Sonlanması

Karşılıklı anlaşmayla sona eren profesyonel futbolcu sözleşmelerinin yanı sıra kendiliğinden sona eren sözleşmeler de bulunmaktadır. Futbol camiasında sıklıkla karşılaşılan sözleşme sona erme seçeneklerinden en önemlisi de fesih olarak göze çarpmaktadır. Futbolcuların ve kulüplerin sözleşme fesih hakları futbol federasyonunun koyduğu yasa ve hukuki yaptırımları ile gerçekleşebilir. Futbolcu ya da kulüp arasında yaşanabilecek olumsuz anlaşmazlık durumlarında çizim olarak Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu devreye girmektedir. Profesyonel futbolcu sözleşme hakları ile ilgili olarak TFF Tahkim Kurulu öncülüğünde UÇK itirazları ve kararları değerlendirme altına alınacaktır.

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesinde Önemli Detaylar

Bir hayli özenli ve titiz bir şekilde yapılması gereken profesyonel futbolcu sözleşmelerinde kulüp yöneticilerinin hukuk departmanı ile çalışması ve futbolcularında sözleşme öncesi tüm detaylar hakkında bilgi sahibi olması son derece önemlidir. Futbolcu, futbolcu menajeri, kulüp yetkilileri ve transfer sorumluları yaşanabilecek tüm olumsuz hata ve aksaklıkların önüne geçmelidir. Sözleşme başlangıç ve sonlanma tarihi net bir şekilde belirtilmeli, varsa şayet serbest kalma bedeli, başarı ve kariyer bonusları altı çizilerek belirlenmeli ve anlaşma sağlanmalıdır.

Futbolcunun aylık maaşının asgari ücret altında olmaksızın garanti altına alınması gerekmektedir. Kulübün sözleşmede verdiği ücret ve ödeme konusundaki detayları yerine getirmesi oldukça önemlidir. Hukuk dışı bir anlaşmanın hem futbolcuya hem de kulübe ceza olarak yansıyacağı akıldan çıkarılmamalıdır. Maç başı ücretler, aylık maaş, başarı ve seviye odaklı prim tutarları net bir şekilde belirlenmelidir. Eksiksiz hazırlanan profesyonel futbolcu sözleşmesi kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonuna gönderilmelidir. TFF tarafından kabul edilen ve onaylanan bu sözleşme arşive eklenir, bir örneği futbolcuda, bir örneği de kulüpte bulunmalıdır. Yaşanabilecek herhangi bir anlaşmazlık halinde başvuru kılavuzu olarak kullanılacak ilk belge futbolcunun sözleşmesi olması hukuki yaptırımlar bakımından bir hayli önemlidir.

 

Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri Hakları Ve Borçlar

Futbolcu ve kulüp arasında gerçekleşen anlaşma sonrası uygun irade beyanı olarak dikkat çeken profesyonel futbolcu sözleşmesi her iki taraf için de belirli hak ve yükümlülükleri beraberinde getirmektedir. Futbolcunun maç başı ücret, prim, aylık ve transfer ücreti isteme hakkının yanı sıra sendikal, sosyal sigorta ve ücretli izin hakkı da bulunmaktadır. Sözleşmesel borçlar arasında futbolcu için önem arz eden sağlığına ve hayatına özen gösterme, talimat ve kurallara uyma, sportif faaliyetini yapma benzeri borçlar gösterilebilir. Profesyonel futbolcu anlaşmasında TFF Statüsü ve Talimatında belirtilen yükümlülüklere uyma borcunun yanı sıra kulübün disiplin cezaları da gösterilebilir.