Kiracı Olduğum Ev Satıldı Ne Yapmalıyım?

Kiracı Olduğum Ev Satıldı Ne Yapmalıyım?

Kiracı Olduğum Ev Satıldı Ne Yapmalıyım?

Birçok kiracının merakla dile getirdiği kiracı olduğum ev satıldı ne yapmalıyım? Sorusuna yanıt vermek ve yardımcı olmak istiyoruz. Öncelikle, mülk sahiplerinin haklı ya da haksız hangi sebeple olursa olsun kira sözleşmesinde yer alan süreler içerisinde evini satması ve kiracıyı zor durumda bırakması yasal güvence altına alınarak mümkün değildir. Karşılıklı anlaşma ve maddi, manevi tanzim sağlandığı takdirde herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bu yazımızda kiracılar özelinde ev satılması durumunda neler yapılabilir ve hangi yollar izlenmelidir buna değineceğiz.

 

Kiracı Olduğum Ev Satılırsa Çıkmak Zorunda Mıyım?

Kirada olduğunuz evinizin satılması sizlerin o konuttan çıkması için yeterli sebep değildir. Evi satın alan kişi aslında kira sözleşmesini de devralan konumundadır. Yani kiracılık sıfatı kendiliğinden sona ermez. Günümüzde artan kira fiyatları sebebiyle bazı mülk sahiplerinin bu tür yöntemlere başvurdukları bilinmektedir. Kira ilişkisi çerçevesinde yer alan yasal haklarınız arasında kiracı mevcut konutta iken evin satılması ve kiracının çıkartılması mümkün değildir. Yeni bir kontrata gereksinim duyulmaksızın yasal haklarınızı kullanmalı ve kiracı olduğum ev satılırsa ne yapmalıyım? Sorusuna ek olarak avukatlık ve emlak danışmanlık hizmetlerinden de yararlanabilirsiniz.

 

Kiracı Olunan Evi Boşaltmalı Mıyım?

Söz konusu kaldığınız konutun kira sözleşmesi ve kiracı hakları gereği boşaltmaksızın tapu devrinden itibaren en az bir ay önce ihtarname alma zorunluluğunuzu belirtmeliyiz. Kiracının ihtarı tapu devir tarihinden itibaren 1 ay içerisinde eline geçmesi gerekmektedir. Bu ihtarın genel hatlarında belirtilen ise altı ay veya mevcut sözleşmenin bitim tarihi sonrasında gerçekleşecek tahliye detayları yer almaktadır.  Kiracı olarak oturduğunuz konuta tebligat gelmesiyle birlikte kira sözleşmenizi kontrol etmeli ve gerektiği noktada hukuk danışmanlarından yardım almalısınız.

 

Kiracı Olduğu Evi Satılan Kiracının Hakları Nelerdir?

Kiracı haklarının korunduğu durumlara örnek olarak kiracı olunan evin satılması ile birlikte kira sözleşmesinde ve mevzuattaki haklarınıza göre hareket etmelisiniz. Ev satılmadan önce yapılan kira sözleşmesine rağmen mülk sahibinin evi satması kira sözleşmesini bozmaksızın haklarınızda herhangi bir engel oluşturmayacaktır.  Böyle durumlar için kira hukukunda kiracının hakları korunmakta ve mağdur olmaması adına temel esaslar yer almaktadır. Evin yeni bir şâhısa satılması o kişiyle yeni kontrat yapmanızı gerektirmeyecektir. Kira sözleşmesine takiben evin satılmasından sonra elinize ulaşan tahliye tebligatının yasal çerçeveler tarafından korunduğunu bilmeli ve bu doğrultuda hareket etmelisiniz.

 

Ev Sahibi Evi Satarsa Kiracı Ne Zaman Çıkar?

Kira sözleşmesi devam ederken satılan evin devirle beraber yeni malikle birlikte kiralanan mülkün kullanımını kiracıya bırakma yükümlülüğü bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu 310 ve 311 hükümleri gereği kiracının yasal haklarını korumakla yükümlüdür. Kira sözleşmesinde artma ya da eksiltme olmaksızın aynı şekilde devam ettiğini eklemeliyiz. Ancak yeni ev sahibinin sözleşmenin gereği olarak kira tutarını alma ve sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olduğunu da bilmelisiniz. Kira sözleşmenizde yer alan tarihi doldurmaksızın yeni malik sahibinin sizi evinizden çıkarmaya hakkı yoktur. Kirada bulunduğunuz mülkün devredilmesi ya da satılması durumunda sözleşmeniz aynı şekilde devam eder ve yeni mülk sahibi kiraya veren olmaya hak kazanır.

 

Kiracılı Evin Satılması Sonrasında Depozito Alınabilir Mi?

Özellikle kira sözleşmesi devam etmekte olan konutların satılmasıyla birlikte kiracı, eski ve yeni malik arasında birçok anlaşmazlığın doğduğu bilinmektedir. Kiracılı evin satılması durumunda depozito yeni malik tarafından iade edilmelidir. Eski ev sahibinin depozito ücretine yeni malik sahibine vererek kiracıya verilmesi gerekmektedir. Kiracının evden çıkması benzeri durumlar söz konusu olduğunda depozitonun tüm karşılığını yeni ev sahibi karşılamak yükümlülüğündedir. Kiracılı mülkün satılmasıyla birlikte depozito eski ev sahibinden yeni malik sahibine verilmeli ve yasal yükümlülük yerine getirilmelidir. 

 

Kiracı Olduğum Ev Satıldı Ne Yapmalıyım?

Tahliye davaları arasında kiracının yasal hak ve yükümlülüklerinin korunma altına alındığı durumlar arasında kiracı olduğum ev satıldı ne yapmalıyım? Sorunsalı gelmektedir. Özellikle birçok kiracının yaşadığı bu ve benzeri durumlarda kira sözleşmesinin devam ettiğini ve eski ev sahibinin yeni malik sahibine mülkü devretmesiyle herhangi bir tahliye olmayacağını söylemek isteriz. Eski malikle yapılan sözleşme ve depozito ücreti gibi unsurların yeni malik sahibi ile gerçekleşeceğini eklememiz gerekiyor.

 

Kiracı Olduğum Ev Satıldı Sözleşmem Devam Eder Mi?

Kira sözleşmesinin bitimi sonrasında tahliye davası açma hakkı malik sahibine geçmektedir. Bu sebeple, kirada oturduğunuz evinizin satılması herhangi bir tahliye işlemi doğurmaz. Sözleşmede yer alan süre ve kira ücretleri yeni malik sahibine ödenecektir. Sözleşme sonrası mülk sahibinin yeni sözleşme kabulü ya da reddi ise malik sahibine ait olacaktır. Kiracı olduğum ev satıldı ne yapabilirim? Sorusuna karşılık olarak; herhangi bir telaşa kapılmaksızın sözleşme detaylarınızı kontrol edebilirsiniz. Depozito ücreti ve kira bedelini yeni malik sahibi ile gerçekleştireceğinizi unutmamalısınız. Kiracının yasal haklarının korunması; kiralık evin satılması durumunda özellikle geçerli olmaktadır. Kiracının kira sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni malik sahibi ile güncel bir sözleşme yapıp yapmaması karşılıklı anlaşmaya bağlı olacaktır.