Didim Gayrimenkul Avukatı

Didim Gayrimenkul Avukatı

Didim Gayrimenkul Avukatı

Gayrimenkulünüz ile alakalı hukuksal sorunları, Didim gayrimenkul avukatı hizmeti alarak daha profesyonel bir şekilde çözebilirsiniz. Miras hukukuna bağlı olarak görüldüğü gibi kamulaştırma veya kiracının tasfiyesi gibi birçok alt başlıkları konu alan gayrimenkul problemleri, yaygın görülen hukuksal sorunlar arasında yer alıyor.

 

Tapu İptali ve Tescili Davaları İçin Didim Gayrimenkul Avukatı

Tapu iptal ve tescil davaları farklı birçok nedene bağlı olarak yaygın olarak açılan gayrimenkul davaları arasında yer alıyor. Tapu kayıtlarının hukuka aykırılığı veya herhangi bir usulsüz işlem şeklinde düzenlenmiş olması, tapu iptal ve tescil davaları açılmasındaki temel nedenleri oluşturuyor.

Tapu düzenlemelerinde hukuka ve mevzuata aykırı olabilecek düzenlemeler farklı sebeplerden dolayı kaynaklanmış olabilir. Vatandaşın mülkiyet hakkının korunması için ihtiyaç duyacakları hukuki çerçeve kanunlar ile belirlenmiştir.

Miras hukuku nedeniyle tapu iptal davaları açılabileceği gibi, kamulaştırma veya kadastro işlemindeki yanlış uygulamalar nedeniyle de tapu iptali ve tescil davaları açılabilmektedir.

Didim gayrimenkul avukatı olarak hizmet veren avukatlar veya hukuk büroları, kat mülkiyeti kanunundan doğan muhtelif davaları da profesyonel şekilde takip ederler. Miras taksim sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tescil davaları, mirasçıların daha önceden yazılı sözleşme yapmalarına rağmen sözleşmeye uyulmadan düzenlenen tapu senetleri için görülmektedir.

Mirasçıların sözleşmeli anlaşmalara uymamaları halinde, taraflardan herhangi biri veya tamamı tapu iptali davaları açabilirler.

Vekilliğin Kötüye Kullanılması Sonucu Tapu İptali ve Tescil Davası
Satış için herhangi birine vekâlet verildikten sonra vekilin vekâlet verenin istekleri doğrultusunda hareket etmesi gerekir. Ancak aykırı veya vekâlet verenin taleplerinde aşırıya gidilmesi durumunda, vekâlet veren kişinin tapu iptal davası açması söz konusudur.

Açılan dava ile birlikte vekilin yapmış olduğu işlemler kanuna uygunluk derecesinde geçersiz sayılabilir. Bu tip davaların vekâlet verenin lehine sonuçlanan bilmesi için, Didim gayrimenkul avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır. Özellikle bu tip davalar sonucu önceden net olarak kestirilemeyen davalardır. Dolayısıyla profesyonel hizmet almak, dava sonucunun mümkün olduğu kadar lehinize olmasını sağlayabilir.

Kamulaştırma davaları için gayrimenkul avukatı vatandaşların mülkiyet hakkı anayasal çerçevede korunmaktadır. Hukuk kapsamında bu haklar ulusal ve uluslararası kapsamda anayasal mülkiyet hakkı olarak tanımlanır. Kamulaştırma davalarının mülkiyet hakkı sınırlarını aşması durumunda da, tapu iptal davalarının açılabilmesi söz konusudur.

Burada kamu yararının gözetilmesi de önemlidir. Kamunun yararına olabilecek durumlar, mülkiyet haklarının daha üzerinde tutulmaktadır. Şayet kamu yararına olabilecek bir durum varsa, devletin bedelini ödeyerek mülkü devralma yetkisi bulunuyor. Ancak bu yetkinin adil bir şekilde kullanılmış olması da mülkiyet hakkının gerekliliklerinden biridir.

Aksi halde mülkiyet sahibinin kamulaştırma davaları sonucu düzenlenen tapu belgelerine yönelik tapu iptal davası açması mümkündür. Özellikle muhatabın devlet olması nedeniyle, profesyonel avukat hizmeti alınması daha faydalı olacaktır. Kanunlara göre vatandaşın mülkiyet hakkını tam olarak bilen avukatlar, bu hakkın savunulması için etkili adımlar atabilirler.

Kat mülkiyeti kanuna yönelik davalar kat malikleri arasında çeşitli nedenlerle uyuşmazlıkların olması söz konusudur. Bu gibi durumlarda mahkemeye taşınan sorunlar için avukatlık hizmeti alabilirsiniz. Burada davamızın lehinize sonuçlarına bilmesi için, profesyonel hizmet gerekliliği artmaktadır.


Didim Gayrimenkul Avukatı Ne İş Yapar?

Yukarıda sayılanlara benzer herhangi bir davanın tarafı iseniz, özellikle gayrimenkul hukuku konusunda tecrübe sahip avukatlardan hizmet alabilirsiniz. Böylelikle her türlü sorunun ve ihtilafın sizin lehinize en uygun şekilde çözülebilmesi için haklarınızı arayabilirsiniz.

Hukuksal gayrimenkul sorunları için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak bu davalarda avukat hizmeti almanız, sürecin başından sonuna kadar sizin lehinize işlemesini sağlayabilir.