Bursa Gayrimenkul Avukatı

Bursa Gayrimenkul Avukatı

Bursa Gayrimenkul Avukatı

Bursa Gayrimenkul Avukatı çalışmaları, gayrimenkul hukuku alanında uzman ve deneyimli avukatlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Gayrimenkul hukuku oldukça kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir daldır. 
Ülkemizdeki özellikle çok önemli bir olan gayrimenkul hukuk dalı içerisnde tüm taşınmazlar ile ilgili hukuksal süreçler de takip edilmektedir. Tescil davaları, tapu iptali veya gayrimenkul satışı, bağışlama ve kiralama gibi işlemler ile ilgili tüm hukuki süreç gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. 


Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Konut, arsa, arazi ve tarla gibi tüm taşınmazlar ile ilgili olan düzenlemeler gayrimenkul hukuku içerisinde yer alan malvarlığı düzenlemeleridir. Temel ilkeleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde düzenlenmiştir. 
Ayrıca gayrimenkul hukukuna ek olarak Toprak Koruma Kanunu ve İmar Kanunu gibi özel yasalar ile de taşınmazlar hakkındaki tüm süreçler hüküm altına alınmıştır. 
Taşınmazlar ile ilgili kiralama ve tüm alım ve satım sözleşmeleri ile ilgili işlemlerde hukuki danışmanlık alınması, hak kaybı yaşanmasının önüne geçecektir. Bursa gayrimenkul avukatı desteği ile kayıt düzeltme, taşınmaz devri veya kamulaştırma davalarında destek alarak, hukuki süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetebilirsiniz. 


Bursa Gayrimenkul Avukatı Hangi İşleri Yapar?

Bursa gayrimenkul avukatı, genel olarak bu hukuk dalını ilgilendiren tüm konular ile ilgili çalışmaları yürütebilmektedir. Gayrimenkul hukukunu içeren konular ile ilgili dava açma, davaların takip edilmesi ve gerekli düzenlemelerin ve sözleşmelerin hazırlanması ile ilgili işleri yerine getirmektedir. 
Genel olarak Bursa gayrimenkul avukatının yapmakta olduğu işler şu şekilde sıralanabilir:
●    Hukuk kapsamında yer alan tüm taşınmazların satış, alım ve gerekli tescil işlemleri,
●    Taşınmazlar ile ilgili düzenlenecek olan kira sözleşmelerinin düzenlenmesi ve hazırlanması,
●    Kiracıların tahliye edilmesi için yapılması gereken hukuki işlemler,
●    Tapu iptali ve tapu tescili ile ilgili davaların açılması ve takip edilmesi,
●    Taşınmazlarda ortaklık bulunması durumunda, meydana gelen ihtilafın hukuki zeminde çözülmesi için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
●    Yabancıların ülkemizde taşınmaz, mülk sahibi olabilmesi için uygulanması gereken yasal prosedür ve resmi süreçlerin takip edilmesidir.


Bursa Gayrimenkul Avukatı Kimleri Temsil Eder?

Bursa gayrimenkul avukatı olarak taşınmazlar ile ilgili yaşanabilecek tüm anlaşmazlıklardaki taraflar temsil edilebilmektedir. Gayrimenkul hukuku içerisinde yer alan davalarda mal sahipleri ve kiracılar Bursa gayrimenkul avukatı aracılığı ile davalarını takip edebilirler. 
Gayrimenkul yatırımcıları inşaat firmaları ve inşaat yetkilileri ile mühendisler, mimarlar ve planlamacılar da yine Bursa gayrimenkul avukatı ile görüşerek yasal süreçte destek talep edebilirler. 

 

Bursa Gayrimenkul Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Bursa gayrimenkul avukatı genel olarak gayrimenkul hukuku ile ilgili yaşanabilecek tüm anlaşmazlıklar için açılacak davalara bakabilmektedir. Ayrıca bu uyuşmazlıkların çözümleri ile ilgili hukuki süreci de yakından takip etmektedirler. 
Açılacak olan gayrimenkul davasının sonucunun alınmasına kadar ve kararların takip edilmesini kapsayan süreç ile Bursa gayrimenkul avukatı ilgilenmektedir. Gayrimenkul hukuku kapsamına giren bazı davalar şu şekilde sıralanabilmektedir:
●    Tapu iptali ve tapu tescili davaları
●    İzale-i şüyu davası
●    Kira alacaklarının tahsil edilmesi ile ilgili davalar
●    Kiracının tahliyesi davası
●    İpotek terkini ve ipotek tesis davaları
●    Men-i müdahale davaları
●    Kat mülkiyeti kanununa yönelik olarak açılacak olan muhtelif davalar
●    Tasarrufun iptali davası
●    Kiralanan mülkün tahliyesi davası


Gayrimenkul Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mu?

Ceza davalarında sanığın temsil edilebilmesi için avukat tutma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak ceza davaları haricindeki hiçbir dava türü için avukat tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak da gayrimenkul dava türleri için de avukat tutmak zorunluluğu yoktur. 
Ancak Bursa gayrimenkul avukatı aracılığı ile hak ihlaline uğramamak için, yasal süreci daha sağlıklı bir şekilde takip edebilmek mümkündür. Taşınmaz davaları ise çok teferruatlı ve pek çok farklı boyutu olan dava türlerinden oluşmaktadır. Bunun için avukatsız olarak açılacak herhangi bir gayrimenkul davasındaki usul hatasından dolayı davanın kaybedilmesine de neden olunabilmektedir. 

 

Tapu İptali Ve Tescil Davaları 

Tescil ve tapu iptali davaları genel olarak usulsüz bir işlem sonucunda ve gerçeğe uygun olmayacak şekilde düzenlenmiş olan kayıtların düzeltilmesi için açılmaktadır. Ayrıca tescil ve tapu düzenlemesi sırasında oluşan hukuka aykırılığın da giderilmesi için tapu iptali ve tescil davaları açılmaktadır. 
Bu dava türleri içerisinde söz konusu olan hukuka aykırılık herhangi bir nedenden dolayı meydana gelmiş olabilir. Ancak açılacak olan bu davalar neticesinde, hak ihlaline uğraya kişi gerekli düzeltmeler sayesinde ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlayabilmektedir. Tapu davaları kendi içerisinde farklı alt dava türlerine ayrılmaktadır. 

 

Müdahalenin Önlenmesi Davası

En çok karşılaşılan ve en sık açılan gayrimenkul dava türü olarak men-i müdahale davası gösterilmektedir. Bu dava türünde ana şart, mevcut bulunan taşınmazdan yararlanmak için taşınmazın sahibi olmak ve sahibinden izin almak gerekmesidir. 
Herhangi bir nedenden dolayı sahibi olunmayan taşınmaza izin almadan yerleşmek ve kullanmak hukuka aykırı bir durumu meydana getirmektedir. Hukuka aykırı şekilde kullanılan taşınmazın bulunması durumunda açılacak olan dava türü müdahalenin önlenmesi davasıdır. 
Bu sayede izinsiz yere kullanılan taşınmaz hukuki olarak geri alınarak mevcut bulunan saldırı durumu da ortadan kalkmaktadır. Taşınmazda farklı bir kişinin işgali söz konusu ise işgalci olan taraf taşınmazdan çıkartılabilmektedir. Ayrıca işgal tazminatı da talep edilebilmektedir. 

 

Ortaklığın Giderilmesi ( İzale-İ Şüyu) Davası

Ortaklığın giderilmesi davası yani İzale-i Şüyu davası, genel olarak bir taşınmazın üzerinde birden fazla kişinin sahip olması durumunda açılabilecek bir dava çeşididir. 
Özellikle söz konusu olan paylı mülkiyet durumunda, taşınmazın paydaşları anlaşmazlıklar yaşayabilmektedir. Bu gibi aksaklıkların bulunmasında ise ortaklığın giderilmesi davası ile sorun yasal süreç ile çözüme ulaştırılmaktadır. 
Ancak ortaklığın giderilmesi dava türünde öncelikli olarak gerekli taşınmazın tapu kaydı incelenmektedir. Daha sonra taşınmaz üzerinde hak sahibi olan tüm pay sahipleri da davaya dâhil edilmelidir. Herhangi bir paydaş davaya dâhil edilmeden açılacak olan gayrimenkul davası sonuçlandırılamamaktadır. 

 

Miras Hukukundan Doğan Tapu İptali Davası

En sık karşılaşılan gayrimenkul dava türlerinden biri de miras hukukundan doğan tapu iptali davası çeşididir. Bu dava türünde taşınmazın esas sahibinin ölümü sonrasında, paydaşlar veya mirasçılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların doğması beklenmektedir. 
Mirasçılardan bir tanesi ile kendi payı ile ilgili haksızlık yaşadığını iddia ederse, miras hukukundan doğan tapu iptali davası için hak kazanabilmektedir. Mirasta mal paylaşımı davası da yine farklı bir açıdan tapu iptali ve tescili davasına dönüştürülebilmektedir. 
Miras hukuku tek başına farklı normları olan bir hukuk dalıdır. Ancak taşınmaz paylaşımı ile ilgili kısımları gayrimenkul hukuku ile de yakından ilişkilidir. Hak sahiplerinin taşınmazlar üzerindeki anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılması durumunda tapu iptali ve tescili davalarının açılması gerekmektedir. 
Bursa gayrimenkul avukatı aracılığı ile miras hukukundan doğan tapu iptali davasının takip edilmesi avantajlı olacaktır. Bu sayede dava açma sürecinin kısaltılması sağlanabilir ve dava süresince hak ihlali oluşturacak herhangi bir durumun önüne geçilmiş olacaktır. 
Bursa gayrimenkul avukatı ile görüşerek gayrimenkul davaları ile ilgili destek alabilirsiniz. Hak ihlalinin çok kolay bir şekilde yaşanabileceği gayrimenkul dava türlerinde yardım almak için Bursa gayrimenkul avukatı ile görüşebilirsiniz.